Dowgwillo_kop

Witamyblok wit|blok witNazwiskoblok wit|blok witHerbblok wit|blok witGenealogiablok wit|blok witKoligacjeblok wit|blok witAlbumy i wspomnieniablok wit|blok witHonor i Ojczyzna
Zdjęcia bezdomneblok wit| blok witAktualnościblok wit|blok witWarto przeczytaćblok wit|blok witWarto zobaczyćblok wit|blok witŻołnierze Wyklęciblok wit|blok witMatki Polkiblok wit
Polskie Kresyblok wit|blok witLekcja historiiblok wit|blok witŚpiewnik wileńskiblok wit|blok witPolecane witrynyblok wit|blok witBiblioteka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Linia Mejliszki


Informacje


Tablica genealogiczna


Zdjęcia i dokumenty

 

Dowgwiłłowiczowie z Mejliszek (należącej do parafii Poszuszwie) wystepują w księgach kościołów parafii krokowskiej (Wasyliszki, Kroki, Grynkiszki także zwanych Hrynkiszki) i parafii bejsagolskiej (Pacunele). W Poszuszwiu nie natrafiłem na żaden ich ślad ale trzeba zaznaczyć, że niewiele materiałów z tej parafii jest upublicznionych lub zachowanych.
Poniższe zestawienie zrobione zostało na podstawie "Herbarza szlachty żmudzkiej" Grzegorza Błaszczyka i uzupełnione danymi z dostępnych dokumentów kościelnych.

1. Jerzy
blok wit1.1 - Grzegorz
blok wit1.2 - Jerzy
blok witblok wit1.2.1 - Jarosz
blok witblok witblok wit1.2.1.1 - Paweł
blok witblok witblok wit1.2.1.2 - Dawid
blok witblok witblok wit1.2.1.3 - Stanisław
blok witblok witblok wit1.2.1.4 - Krzysztof
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Niestety nie wiadomo, którego z czworo powyżej wymienionych braci, synów Jarosza, był synem Władysław.
Dlatego symbolicznie przyklejamy go do Krzysztofa.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
blok witblok witblok witblok wit1.2.1.[4].1 - Władysław
blok witblok witblok witblok witblok wit1.2.1.[4].1.1 - Franciszek
blok witblok witblok witblok witblok witblok wit1.2.1.[4].1.1.1 - Wawrzyniec
blok witblok witblok witblok witblok witblok witblok wit1.2.1.[4].1.1.1.1 - Andrzej
blok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok wit1.2.1.[4].1.1.1.1.1 - Pius
blok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok wit1.2.1.[4].1.1.1.1.2 - Piotr Dominik
blok witblok witblok witblok witblok witblok witblok wit1.2.1.[4].1.1.1.2 - Tomasz Mikołaj
blok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok wit1.2.1.[4].1.1.1.2.1 - Wincenty Eliasz
blok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok wit[1.2.1.[4].1.1.1.2.1.1 - Tomasz [Miłaszuny]
blok witblok witblok witblok witblok witblok wit1.2.1.[4].1.1.2 - Jakub
blok witblok witblok witblok witblok witblok witblok wit1.2.1.[4].1.1.2.1 - Felicjan Benedykt
blok witblok witblok witblok witblok witblok witblok wit1.2.1.[4].1.1.2.2 - Jan Dominik
blok witblok witblok witblok witblok witblok witblok wit1.2.1.[4].1.1.2.3 - Michał
blok witblok witblok witblok witblok witblok witblok wit1.2.1.[4].1.1.2.4 - Ludwik Ignacy Romuald
blok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok wit1.2.1.[4].1.1.2.4.1 - Józef Nikifor x Eleonora Workulewicz
blok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok wit1.2.1.[4].1.1.2.4.1.1 - Henryk (1832 - 24.12.1835)
blok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok wit1.2.1.[4].1.1.2.4.1.1 - Katarzyna (29.1.1835 -?) x (a)Pacewicz x (b)Jan Sutkiewicz (1828 - ?) śl. 5.5.1863 Miegiany
blok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok wit1.2.1.[4].1.1.2.4.1.2 - Maurycy (18.4.1837 - ?) [x Teodora Dowgwiłło]
blok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok wit[1.2.1.[4].1.1.2.4.1.2.1 - Ksawera (26.2.1864 - ?) [Mackany]
blok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok wit1.2.1.[4].1.1.2.4.1.3 - Leonard (21.2.1840 ok. Okuliszki - ?) x Joanna Łukaszewicz (1842 - ?) śl. 1.6.1864 Grauże
blok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok wit1.2.1.[4].1.1.2.4.1.4 - Zofia (3.1.1845 Grąszcze - ?)
blok witblok witblok witblok witblok witblok witblok wit1.2.1.[4].1.1.2.5 - Franciszek x Marcjanna Lisowska; Mejliszki
blok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok wit1.2.1.[4].1.1.2.5.1 - Aleksander (27.2.1806 ok.Mejliszki - 20.5.1869 Regule) x *4a Marianna Skoczkowska; Regule
blok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok wit1.2.1.[4].1.1.2.5.1.1 - Kazimiera (9.1.1838 Wasyliszki - ?) x Wiktor Rugowicz (c.1834 - ?)
blok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witślub 10.2.1863 Kroki
blok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok wit1.2.1.[4].1.1.2.5.1.2 - Grasylda] (8.5.1840 Wasyliszki - 21.4.1856 Regule)
blok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok wit1.2.1.[4].1.1.2.5.1.3 - Antoni (19.11.1842 ok. Mejliszki - ?)
blok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok wit1.2.1.[4].1.1.2.5.1.4 - Nimfa (6.11.1844 Auksztolas - ?)
blok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok wit1.2.1.[4].1.1.2.5.1.5 - Aleksander (? - c.1903) x Marcjana Chmielewska *5 (c.1871 - ?) Mejliszki
blok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok wit1.2.1.[4].1.1.2.5.1.5.1 - Hipolit (24.03.1890 Mejliszki - ?)
blok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok wit1.2.1.[4].1.1.2.5.1.5.2 - Stanisława (15.5.1891 Mejliszki - ?)
blok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok wit1.2.1.[4].1.1.2.5.1.5.3 - Antoni (8.2.1893 Mejliszki - ?)
blok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok wit1.2.1.[4].1.1.2.5.1.5.4 - Genowefa (13.11.1894 Mejliszki - 21.2.1895 Mejliszki)
blok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok wit1.2.1.[4].1.1.2.5.1.5.5 - Wiktoria (28.02.1896 Mejliszki - 1984) x Franciszek Jasiński
blok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok wit blok wit(1881 - 20.10.1933 Aleknaiciu); ślub 28.01.1921 Wasyliszki; obydwoje pochowani blok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witw Wasyliszkach blok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok wit
blok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok wit1.2.1.[4].1.1.2.5.1.5.6 - Aleksander (02.02.1898 Mejliszki - po 1926)
blok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok wit1.2.1.[4].1.1.2.5.1.5.7 - Anna (11.5.1900 Mejliszki - ?)
blok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok wit1.2.1.[4].1.1.2.5.1.5.8 - Felicjanna (9.5.1902 Mejliszki - ?) x Franciszek Slesorevicius;
blok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witślub 27.4.1926 Wasyliszki
blok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok wit1.2.1.[4].1.1.2.5.1.6 - Julia (1853 - ?) x Bonifacy Martysz (c.1849 - ?); ślub 3.2.1876 Grynkiszki;
blok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witświadek Antoni Dowgwiłłowicz
blok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok wit1.2.1.[4].1.1.2.5.1.6.1 - Feliks Martysz (1.9.1886 Wasyliszki - ?)
blok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok wit1.2.1.[4].1.1.2.5.1.6.2 - Bonifacy Martysz (28.9.1889 - ?)
blok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok wit1.2.1.[4].1.1.2.5.1.7 - Józef (27.3.1854 Regule - 6.9.1856 Regule)
blok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok wit1.2.1.[4].1.1.2.5.1.8 - Marianna Zofia (7.2.1859 Regule - ?) chrzestna Zofia żona Antoniego
blok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok wit Dowgwiłłowicza x Józef Marmakiewicz (1842 - ?) śl.26.2.1878 Szydłów; świadek
blok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok wit Antoni Dowgwiłłowicz
blok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok wit1.2.1.[4].1.1.2.5.1.9 - Mateusz (22.9.1861 Regule - 20.3.1892 Mejliszki); chrzestna Rozalia żona Tomasza
blok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok wit Dowgwiłłowicza; kawaler
blok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok wit1.2.1.[4].1.1.2.5.1.10 - Rozalia (20.9.1866 Regule - 15.9.1868 Regule)]
*4b
blok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok wit1.2.1.[4].1.1.2.5.2 - Antoni Bernard (11.6.1808 Mejliszki - ?)
blok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok wit1.2.1.[4].1.1.2.5.3 - Wincenty (19.7.1810 ok.Mejliszki- ?)
blok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok wit1.2.1.[4].1.1.2.5.4 - Józef (13.6.1813 ok.Mejliszki - ?)
blok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok witblok wit1.2.1.[4].1.1.2.5.2.1 - Aleksander
blok wit1.3 - Stanisław


Seweryn Uruski pisze również o grupie 19 osób związanych z Szymonem, a wylegitymowanych w latach 1839-1848.

1 - Szymon
blok wit1.1 - Jan
blok witblok wit1.1.1 - Zygmunt
blok witblok wit1.1.2 - Feliks; Murowany Dwór
blok witblok wit1.1.4 - Florjan

Po uzupełnieniu informacjami z dostępnych ksiąg parafii Linków i Poszwityń grupa ta wygląda następująco:

1 - Szymon
blok wit1.1 - Jan
blok witblok wit1.1.1 - Zygmunt
blok witblok wit1.1.2 - Feliks Tadeusz x Wiktoria Smogorżewska; Murowany Dwór
blok witblok witblok wit1.1.2.1 - Zygmunt (18.12.1882) x Helena Kasperowicz (1902 Gegiedzie) śl. 9.1.1925 Poszwityń
blok witblok witblok wit1.1.2.1 - Helena (8.10.1887)
blok witblok wit1.1.4 - Florjan

Członkowie tej rodziny osiedlili sie po II WŚ w Ostródzie. Niestety nie mogę wszystkich powiazań rodzinnych w pełni potwierdzić.

Osoby pochowane na cmentarzy komunalnym w Ostródzie:
Zygmunt *3 (18.12.1882 - 4.4.1966)
Jan *2 (27.3.1877 - 27.4.1953)
Maria (31.10.1886 - 25.6.1957)
Jan (17.1.1922 - 26.11.1973)
Irena *6 (20.11.1922 - 26.6.1998)
Jerzy Wacław (2.1.1947 Dobre Miasto - 2.11.2012)
Teresa (26.9.1955 - 28.9.1955)
Stanisław ( 4.3.1944 - 30.6.2015)

1 - Szymon
blok wit1.1 - Jan
blok witblok wit1.1.1 - Zygmunt
blok witblok wit1.1.2 - Feliks Tadeusz x Wiktoria Smogorżewska [Smalgożewska]; Murowany Dwór
blok witblok witblok wit1.1.2.1 - siostra [Mania]
blok witblok witblok wit1.1.2.2 - Jan *2 (27.3.1877 - 27.4.1953) x Maria Rośnikowska (31.10.1886 - 25.6.1957) śl. 23.7.1908 Poniewież
blok witblok witblok wit1.1.2.3 - Zygmunt *3 (18.12.1882 - 4.4.1966) [x a ?] x Helena Kasperowicz (1902 Giegiedzie - ?) śl. 9.1.1925
blok witblok witblok witblok wit[1.1.3.1a - Jan (17.1.1922 - 26.11.1973) x Irena Bukowska*7 (20.11.1922 - 26.6.1998)]
blok witblok witblok witblok witblok wit[1.1.3.1.1 - Stanisław ( 4.3.1944 - 30.6.2015)]
blok witblok witblok witblok witblok wit[1.1.3.1.2 - Jerzy Wacław (2.1.1947 Dobre Miasto - 2.11.2012) x Szymanek?]
blok witblok witblok witblok witblok witblok wit[1.1.3.1.2.1 - Paweł x ?]
blok witblok witblok witblok witblok witblok witblok wit[1.1.3.1.2.1.1 - córka]
blok witblok witblok witblok witblok witblok witblok wit[1.1.3.1.2.1.2 - córka]
blok witblok witblok witblok witblok witblok wit[1.1.3.1.2.2 - Joanna Helena (c.1978) *8 x Krzysztof Parciak]
blok witblok witblok witblok witblok witblok witblok wit[1.1.3.1.2.2.1 - córka]
blok witblok witblok witblok witblok wit[1.1.3.1.3 - Teresa (26.9.1955 - 28.9.1955)]
blok witblok witblok wit1.1.2.4 - Helena (8.10.1887)
blok witblok wit[1.1.3 - Ludwika]
blok witblok wit1.1.3 - Florjan

Porównując dane z 1843 roku o konfiskatach mienia dokonanych przez władze carskie na podstawie postanowień Senatu przechowywanych w bibliotece w Carskim Siole (Rosja) widać, że postanowienia nr. 10708-10711 i 10716-10719 dotyczą tej samej rodziny i że Zygmunt oraz Feliks synowie Jana mieli jeszcze siostrę Ludwikę oraz blisko spokrewnioną Teklę córkę Tadeusza.

W tygodniku "Przyjaciel dzieci" nr 19 z 7.5.1887r. (str.228) w rubryce Odpowiedzi od Redakcyi trafiamy na Manię, Jasia i Zygmusia Dowg(w)iłłowiczów z Murowanego Dworu.

Nie wiemy jak nazywają się dzieci Jana (1877-1953) i Zygmunta, a tym samym kto jest ich następnym pokoleniem. Z tego powodu nastepne pokolenia lub inne niesprawdzone powiązania są zapisane w nawiasie [...].

- Zezwolenie policji z Nagorno (Нагорный) w rejonie poniewieżskim z dnia 3.7.1911r na zorganizowanie litewskiego wieczoru w Zabieliszkach (Linków; własność Dowgwiłłowicza) na rzecz pogorzelców w Puszołatach [...] [М. Линково. Въ именiи Забелишкахъ г. Довгвилловича […] въ воскресеньe 10 iюля 1911 г. въ пользу погорельцевъ м. Пушолаты устраивается литовскiй вечеръ : apтистами любителями будетъ представлено 1) „Интеллигенты“ комедiя въ 4 действiяхъ. 2) Местный певческiй хоръ подъ управленieмъ г. Гедейко исполнитъ несколько народныхъ песенъ…] Objekt znajduje się w Muzeum Aušros w Szawlach. Żródło: Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas.

- Rodzina lekarzy powiązana z wyżej wymienionymi Dowgwiłłowiczami.

1 - Trojanus Dowgwiłłowicz (przed 1779 - po 1808) *13 x Marcianna Baniuszkówna
blok wit1.1 - Klemens *9 (1800 - [6].1854) x (a)Rozeta Bystram *10 (22.9.1812-22.3.1831) x (b) ? (1804 - przed 1850) ślub 1831 Kowno;
blok witblok wit1.1.1b - Edmund *11 (23.6.1832 Kowno - c.1883) x [Ewelina Chrosicka]
blok witblok witblok wit1.1.1b.1 - Zofia Teresa (13.3.1861 par. Janiszki akt 87) [chrzestny Feliks Dowgwiłłowicz]
blok witblok witblok wit1.1.1b.2 - Feliks Andrzej (30.12.1862 par. Janiszki akt 366)
blok witblok wit1.1.2b - Leopold *12 (1837 - c.1889)
blok wit1.2 - Stefan Bernard *14 (23.8.1802 Poberwułki- po 1878)
blok wit
1.3 - Grzegorz (30.8.1804 Poberwułki- ?)
blok wit1.4 - Felicjanna Regina (8.6.1808 Poberwułki- ?)

W archiwach estońskich dostępne są teczki z czasów studiów w Dorpadzie (obecnie Turku, Estonia) Edmunda i Leopolda. Zwłaszcza ta Edmunda jest obszerna, ponieważ znajduję się tam m.in. wyniki egzaminów i także dokumnet dotyczący kariery jego ojca Klemensa.

*1 - Feliks Dowgwiłowicz syn Jana był członkiem komitetu organizacyjnego wystawy rolniczej w 1910 r. w Poniewieżu. Odpowiedzialny za sprawy bydła, drobiu i produktów mlecznych [ na podstawie publikacji wydanej z okazji konferencji naukowej w Poniewieżu w 2010 r. poświęconej osobom publicznym w tym mieście na początku XX wieku]. W Gazecie Handlowej z 1.9.1888 r. w Kurjerze Codziennym nr.239 z 29 sierpnia 1888r. występuje na liście osób, które otrzymały odszkodowanie od Warszawskiej Generalnej Reprezentacji Towarzystwa Ubezpieczeniowego "Jakor" za szkody spowodowane przez pożary należących do ubezpieczeń rolnych: Dowgwiłłowicz Feliks, Włoki, powiat poniewieżski 34 ruble srebrne i 96 kopiejek.
*2 - Jan Dowgwiłłowicz: Według informacji w "Kurjerze Warszawskim" nr. 232 z 23.8.1900r. był jednym z polaków, którzy ukończyli wyższą szkołę rolniczą w Taborze (Czechy). | Najprawdopodobnie ten sam Dowgwiłłowicz zanim rozpoczął studia uczęszczał do Średniej Szkoły Rolniczej w Czernichowie.[Sprawozdanie Wydziału krajowego o krajowej średniej szkole rolniczej i folwarku w Ozernichowie; Alegata do Sprawozdań Stenograficznych z Czwartej Sesyi Siódmego Peryodu Sejmu Krajowego Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem z roku 1898/9. Alegat 46] | W 1906 roku był członkiem ziemiańskich komitetów przedwyborczych w powiecie poniewieskim [Kurier Litewski nr. 274 z 15.12.1906r.] | Aktywny działacz w komitecie rodzicielskim poniewieskiej szkoły realnej. 21.9.1908 został członkiem komitetu do przyjmowania ofiar, urządzania widowisk i.t.p.w celu powiekszenia funduszu na pokrycie kosztów wpisowego za naukę języka polskiego dla niezamożnych [Kurier Litewski nr. 220 z 25.9.1908r.] | Członek komitetu organizacyjnego wystawy rolniczej w Poniwieżu zorganizowanej przez Kowieńskie Towarzystwo Rolnicze w dniach od 30 maja do 1 czerwca 1910r.. Żródła: "Goniec Wileński: nr.281 z 10.12.1909r; "Kurjer Warszawski" nr 357 z 28.12.1909r.; "Słowo" nr.307 z 29.12.1909r.; "Nowa Gazeta" nr 595 z 30.12.1909r.. | Chłonek zarządu poniewieżskiego oddziału Kowieńskiego Towarzystwa Rolniczego. Źródło: Instytucje rolnicze w guberni Kowieńskiej na 1912 rok [tytuł własny]. | Wymieniony w "Spisie majątków polskich w Republice Litewskiej w latach 1919-1939`" jako właściciel majątku Murowany Dwór w powiecie szawelskim.
*3 - Zygmunt Dowgwiłłowicz wymieniony w "Spisie majątków polskich w Republice Litewskiej w latach 1919-1939`" jako właściciel majątku Włoki w powiecie szawelskim. Urodzony w Murowanym Dworze. Cztery lata uczył się w Kaliszu [?], a piąty rok w gimnazjum w Carskim Siole, które ukończył w 1906 r. Довгвиллович Сигизмунд - р. 18 декабря 1882 года в имении Мурованый двор Ковенской губ., сын дворянина, католик, до 5 кл. учился в Калшиской гимназии, затем 5 лет учился в ИНЦГ [Царскосельская Императорская Николаевская гимназия], выпускник 1906 года. Chodził do klasy razem z poetą rosyjskim Mikołajem Gumilewem [ "Н. Гумилев, А. Ахматова. По материалам историко-литературной коллекции П. Лукницкого" Petersburg 2005r; ISBN 5-02-027036-9]
Jan i Zygmunt umieścili w "Gazecie Polskiej" nr. 248 z 16.7.1916r. ogłoszenie rodzinne o następującej treści: Janostwo i Zygmunt Dowgwiłłowiczowie i Lucjanostwo Wiszniewscy, zawiadamiają Wiktorię Dowgwiłłowiczówną w Murowanym Dworze, gub. Kowieńska, poczta Linków, Amelię Rostkowską i Teklę Sipniewską (Wilno, Plac Katedralny 4) i Lucję Wiszniewską (Zybortany, gub. Kowiensla, poczta Krakinów) że wszyscy zdrowi w Radzicy Malcowskiej. - Lunek w Borysoglebsku. Prosimy o wiadomość o sobie i Puzyninie.
Od *4a do *4b - nie mam całkowitej pewności co do powiązań w tej części drzewa ponieważ imiona Aleksander i Antoni powtarzają się ciągle przez kilka generacji; te zestawienie wydaje sie mi najbardziej logiczne.
*5 - 08.02.1905 - ślub szl. rosieńskiego powiatu Zygmunta Piotrowicza, 42 lata ze wsi [W...] z gminy Pogiry; ze szl. kowieńskiego powiatu Marcjaną Dowgwiłłową, 34 lata wdową [ po Aleksandrze] ze wsi Mejliszki córką Florjana i Wiktorii z Bołtowskich Chmielewskich.
*6 - Irena Dowgwiłłowicz - wymieniona w publikacji "Przesiedleńcy z Kresów Północno-Wschodnich II Rzeczypospolitej w Olsztyńskiem" Haliny Murawskiej wydanej przez Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie w roku 2000 str. 63 i 165, gdzie m.in. pisze, że w okresie międzywojennym mieszkała w pobliżu Szawli. Po wojnie osiedliła się w gospodarstwie pod Dobrym Miastem w woj. warmińsko-mazurskim [Dziennik Pojezierza nr 142 z 1994r. str 8 na podstawie 'Bibliografii Warmii i Mazur 1994-1995' str 51]. Od 1963r. znajdowała sie na liście tak zwanych dyplomowanych biegłych ksiegowych. [Dziennik Urzedowy Ministerstwa Finansów Nr 1 z 23.1.1965r.] Już przed wojną zajmowała się tłumaczeniem literatury z litewskiego na polski [Kurjer Wileński wraz z Kurjerem Wileńsko-Nowogródzkim R.16, nr 146 (28 maja 1939)]
*7 - Jan Dowgwiłłowicz. Wystepuje w 'Directory of Polish Officials' Central Intelligence Agency, 1973 [str 248] Dyrektor Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Tyrowie, powiat Ostróda [tekst 'Przyjechał rozwiązać, doprowadził do rozkwitu' Piotra Andrysa z Zielonego Sztandaru nr 5 z 1974 r. str 3 na podstawie 'Bibliografii Warmii i Mazur za rok 1974' str 55].
*8 - Joanna Dowgwiłlowicz - adwokat z kancelarią w Warszawie i Olsztynie. Jej brat Paweł i mąż są także adwokatami.
*9 - Klemens Dowgwiłłowicz urodzony w parafii poszuładzkiej w powiecie Upickim [prawdopodobnie Poberwułki lub w innej formie Paberwałki]; lekarz wymieniony w spisie uprawnionych do prowadzenia praktyki lekarskiej z lat 1830-1852 r. Uzyskał dyplom lekarski na Uniwersytecie wileńskim 10.6.1828 roku, a 11.11.1847 r. awansował na "особаго врачв при помещичвих именях поневежского узда". Jego nagrobek zachował się na cmentarzu w Poniewieży. Wymieniony jako prenumerator wydanej w 1830r. polskiego tłumaczenia książki 'Rysy moralności i literatury albo Postrzeżenia we względzie obyczajów, zwyczajów i literatury Anglików i Amerykanów' Irvinga Washington (1783-1859). Najprawdopodobniej o nim jest mowa w "Pamiętniku Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego" z 1851r. gdzie opisana jest m.in. historia choroby z 1839 r.
*10 - Również nagrobek przedwczesnie zmarłej pierwszej żony Klemensa - Rozety zd Bystram Dowgwiłłowicz - zachował się na cmentarzu w Poniewieżu. Rozeta należała do rodziny generała wojsk polskich Dominika Bystrama.
*11 - Edmund Dowgwiłłowicz opisany jako ziemianin z kowieńskiego, lekarz w wojsku rosyjskim stacjonujący w Joniszkach (wymieniony w spisach uprawnionych do prowadzenia praktyki lekarskiej z lat 1860-1883) członek Konwentu Polonia, organizacji studenckeij powstalej w 1828 roku. Studiował w latach 1853-1857 na uniwersutecie w Dorpacie (obecnie Turku w Estonii). Fakultet medyczny z tytułem doktora otrzymał w czerwcu 1857 roku. Absolwent I gimnazjum w Wilnie, które ukończył w 1850 r..
*12 - Leopold Dowgwiłłowicz lekarz wymieniony w spisie uprawnionych do prowadzenia praktyki lekarskiej z lat 1860-1889. Na studia w Turku zapisał się 20.7.1855 roku już po śmierci ojca. Wydaje się, że Leopold najpierw rozpoczął studia na wydziale ekonomicznym. Do szkoły średniej chodził w Poniewieżu. Uczęszczał też do Wojskowej Akademii Medycznej (Военно-медицинская академия) przed 1872 rokiem
*13 - Trojanus Dowgwiłłowicz występuje również jako ojciec chrzestny w parafii Krakinowskiej.
*14 - Stefan Dowgwiłłowicz syn Trojanusa wymieniony w spisie "Алфавит владѣльцамъ и лицамъ, на имѣния коихъ наложены запрещения [...] за 1879 годъ" str. 64.
Żródła powyższych informacji:
1. dr. Józef Bieliński "Stan nauk lekarskich za czasów Akademii medykochirurgicznej wileńskiej: bibliograficznie przedstawiony. Przyczynek do dziejów medycyny" z 1888r.
2. International Genealogical Index.
3. http://www.archiwumkorporacyjne.pl/index.php/muzeum-korporacyjne/wilno/konwent-polonia/

4. Archiwa Estońskie:
http://agadd.home.net.pl/metrykalia/estonia/eaa0402_002_0004700_/
http://agadd.home.net.pl/metrykalia/estonia/eaa0402_002_0004701_/
http://agadd.home.net.pl/metrykalia/estonia/eaa0402_002_0004702_/
5. Album academicum der Kaiserlichen Universität Dorpat. 1867. Dorpat [str 268]; Das Inland: eine Wochenschrift für d. Tagesgeschichte Liv-, Esth- und Rusland's Geschichte,... rocznik 22, 1857 Dorpat [str. 873].
6. Lietuvos TSR Mokslų akademija, Istorijos institutas., 1981 str 66.

7. фонд 316 опись 63.

Tutaj kilku innych Dowgwillowiczów:
- Natalia Julia Dowgwiłłowicz (23.12.1999) Olsztyn
- Justyna Zakrzewska zd. Dowgwiłłowicz (1979)
- Marek Dowgwiłłowicz (c.1974 Sosnowiec) x Agata Siedlaczek (c.1977 Lublin)] Ostróda; Józefów k/Warszawy;
blok witsyn Hubert (2.9.1999) i córka Olga (2009)
- Irena Bukowska zd. Dowgwiłłowicz zmarła 13.3.1983 (źródło nekrologi warszawskie)
- Eleonora Nowina-Witkowska zd. Dowgwiłowicz (1835 - 4.1.1908) Cmentarz Stare Powązki (źródło: nekrologi warszawskie; Kurjer Warszawski. R.88, nr 7 z 7 stycznia 1908; Nowa Gazeta R.3, nr 10 z 8 stycznia 1908;

- Daniela Dowgwiłłowicz (c.1948) Ostróda, stomatolog

Prawdopodobnie powiązania także z Dowgwiłłowiczami-Nowickimi.


Inni Dowgwiłłowiczowie, których powiązań rodzinnych nie znamy, a na których natrafiliśmy w różnych źródłach ale głównie w ksiegach parafialnych.

- "Akta zjazdów stanów Wielkiego Księstwa Litewskiego T.2, Okresy panowań królów elekcyjnych" Henryk Lulewicz. Rozdział zatytułowany 'Zjazd (konwokacja, konfederacja?) szlachty powiatów: wiłkomirskiego, brasławskiego, kowieńskiego, upickiego oraz Księstwa Żmudzkiego dla potwierdzenia unii WKsL ze Szwecją, Kiejdany (15?–20 [23?] X 1655)': Andrzej Daugwiłowicz (Daugwylowycz) Labutowicz i Jan Daugwiłowicz (Daugwylowycz) Labutowicz (str.309, 329)

- Ksiądz proboszcz Stanisław Daugwiłłowicz w Jeziorosach wymieniony w tekście "Stan kościołów parafjalnych w djecezji wileńskiej po najściu nieprzyjacielskiem 1655-1661" autorstwa ks. Jana Kurczewskiego w miesięcznik poświęcony kulturze, dziejom, krajoznawstwu i ludoznawstwu "Litwa i Ruś" 1912, t.3, z.3 (wrzesień).
- Dowgwiłłowicz o nieznanym imieniu został ochrzczony 7.10. 1717 r. w kościele we wsi Werdy (niem.Werden; litewskie Verdaine) koło Silute (pol. Szyłokarczma; niem. Heydenkrug) syn szklarza Józefa Dowgwiłlowicza i Zuzanny. Źródło: genealogy.net.
- Władysław Dowgwiłłowicz Hor[ąży] Przem[...] podpisał się pod Manifestami z 17 i 18.4.1763 r. w Wilnie do sejmu konwokacyjnego w Warszawie (Volumnia legum tom 7 strona 65-71) i w "Konfederacya Generalna Omnium Ordinum Regni, & Magni Ducatus Litt. Na Konwokacyi Głowney Warßawskiey Uchwalona. Dnia Siódmego Miesiąca Maja, Roku Pańskiego Tysiącznego Siedmsetnego Sześćdziesiątego Czwartego".
- Felicjan Dowgiłłowicz sędzia grodzki mupicki w latach 1766-1773.
- Dowgwiłłowicz Alojzy i Rachela z powiatu szawelskiego. Wymieniony w publikacji "Lista imienna osob skladajacych ofiary na pomnik Tadeusza Kosciuszki" wydanej w 1822 r. w Krakowie (str.150). Alojzy i Rachela są wymienieni jako regenci (urzędnik grodzki zarządzający kancelarią grodzką) m.in. w Kuryerze Litewskim nr.121 z 15.10.1833. W dodatku do Kuryera Wileńskiego. 1844, N.19 (4 lutego) jest mowa o Alojzym Dowgwiłlowiczu sekretarzu Rosieńskiej Dworzańskiej Opieki. Kuryer Litewski № 86 (28 października 1838) podaje, że został tym sekretarzem (pismowodźca) na mocy postanowienia z 7.10.1838 r. Ostatnia wzmianka o nim pochodzi z "Dodatku do Kuryera Wileńskiego" nr.81 z 24.7.1845 r.
- ksiądz Piotr Dowgwiłłowicz (1793 - 24.10.1874) w latach 1824–1833 pełnił funkcję superiora domu, rektora seminarium i przełożonego powiatowej szkoły parafialnej w Iłłuksztach. W 'Wizyta Jeneralne dyevezyi wilenskiej roku 1828' wymieniony wśród wizytatorów w Guberni Wileńskiej '...Do wizytyu kościołów i Klasztorów Dekanatu Brasławskiego,...'. Zapisany jako profesor wśród "Personalu księży Misyonarzy Domu Wileńskiego" na rok 1830 [na podstawie "Przewodnika Naukowego i Literackiego, dodatku do "Gazety Lwowskiej" R.33 (1905) str. 1130]. W latach 1835-1836 związany z Brasławiem . Po likwidacji przez Rosję zakonu (1842) i zamknięciu kościoła oraz domu misyjnego (1844) został dziekanem i plebanem w parafii pod wezwaniem Narodzenia NMP w Brasławiu w latach 1849-1868 (obecnie Białoruś); wymieniony jako ksiądz w Księdze Pamiątkowej Gubernii Kowieńskiej na 1848 rok. Według opisu parafii brasławskiej sporządzonego przez jej dziekana i proboszcza Józefa Sawickiego z 19.4.1927 r. ksiądz Dowgwiłłowicz był proboszczem w latach 1837-1859, a dziekanem w latach 1859-1874.
Inne źródła:
1. Słownik biograficzny Zgromadzenia Księży Misjonarzy Schletza, t. 1, Kraków 1957 (maszynopis bez paginacji), z którego kożystała Agnieszka Wieczorek w pracy 'Kształcenie i wychowanie w szkołach powiatowych misjonarzy prowincji litewskiej na przełomie XVIII i XIX wieku' .
2. Napis na nagrobku księdza w Brasławiu (obecnie Białoruś).

3. Fotokopia opisu parafii brasławskiej z 1927r. udostepniona na witrynie Genealogia Wileńszczyzny. Wizyta Jeneralne dyevezyi wilenskiej roku 1828.
4. Raport plebana Piotra Dowgwiłłowicza z 25.8.1838 dla dekanatu o parafii brasławskiej. Vilniaus kapitulos fondas. F43.
- 23.11.1710 - ślub Mikołaja Dowgwiłłowicza wdowca z Mejliszek z Judytą Dowiat; par. Kroki, strona 417
blok wit18.02.1748 - Mikołaj i Judyta Dowgwiłłowicz są chrzestnymi Anny Mikuckiej; par. Kroki, strona 333
- Andrzej Dowgwił[ł]owicz - sędzia grodzki ziemski powiatu rosieńskiego wymieniony w Kuryerze Litewskim nr. 91 z 30.7.1820r.; nr. 92 z 2.8.1820 ; nr. 93 z 4.8.1820 r.; nr. 94 z 1820 r,;nr .143 z 29.11.1820; nr.144 z 1.12.1820 (posiedzenie sądu podkomorsko-exdywizorskiego w Widuklach)
- Antoni Dowgwiłłowicz - sędzia grodzki rosieński i exdywizor wymieniony w Kuryerze Litewskim nr. 155/156 z 28.12.1828r.; nr. 3 z 7.1.1829 r.; nr.75 z 24.6.1829 r.; nr.76 z 1829 r.. W informacjach od 1837 roku pisze onim jako o były sędzia grodzki powiatu rosieńskiego: nr. 5 z 7.1.1837; nr 7 z 9.1.1837r.; nr.242 z 1.11.1838 r.; nr. 246 z 5.11.1838;  nr.251 z 11.1.1838 r. 
- porucznik Józef Dowgwiłłowicz ze Żmudzi. Urodzony w Gerdwojnach [prawdopodobnie Girdwojnie] parafia Rossienie i w powiecie rosieńskim w 1793 roku, syn Andrzeja Dowgwiłłowicza i Eleonory z Dowejków. Powstaniec na Litwie po wkroczeniu wojska polskiego został przeznaczony do 19 pułku piechoty. [Żródło: Metriały do biografii genealogii i heraldyki, tom 1-2, Szymon Konarski]. Jego cały dobytek został przez carat skonfiskowany [Gazeta Krakowska. 1834, nr 268 str. 1077; Gazette nationale ou le Moniteur universel 18.12.1834 (str 2248); 'La Pologne dans ses anciennes limites et l'Empire de Russie en 1836, J. B. Gluchowski str 405; Diario di Roma numero 9 1834 str.].
Znajduje się wśród podisanych z Lunel (Francja) pod 'Adresem tułaczów polskich we Francji do izby niższej Wielkiej Brytanii i Irlandii' umieszczonym w m.in. "Zdaniu sprawy z czynności Komitetu Narodowego Polskiego od 15 kwietnia do końca wrzesnia 1832 roku, a wydanym drukiem w tym samym roku w Paryżu. Także wymienony w książce "Russisches Schreckens- und Verfolgungs-System so wie die in Preussen begonnene Rachahmung desselben" Michael Hube. Paris 1832. [str. 293].
Do oddziału Towarzystwa Demokratycznego Polskiego w Agen (Francja) wstąpił 12.5.1846 r. [Okólniki Towarzystwa Demokratycznego Polskiego. 1846/1847, okólnik 3 (30 lipca 1846) str.18].
Możliwe, że to ten sam Dowgwiłłowicz z Agen, Francja), który wymieniony jest w "Sprawozdaniu Miesięcznym Rady Gospodarczej Braterskich Posług [...]1849, lipiec-sierpień".
- W dodatku do Kuryera Litewskiego Nr 56 z 10 maja 1822 r. i w Nr 57 z 12 maja 1822 r. dotyczącemu spraw sądu w Rosieniach pojawiają się "Wincentemu ojcu, Annie córce Dowgwiłłowiczom Porucz".
- 24.01.1854 - ur. Konstancja córka Floriana i Konstancji zd. Masewicz Dowgwiłłowicz w Żybortanach; par. Pacunele akt nr.9/1854
- Zapisy w księgach kościołów w Krokach, Grynkiszkach i Pacunelach o narodzinach dzieci Wincentego i Wiktorii z Gutów Dowgwiłłowiczów zamieszkałych w tym okresie w folwarku Daniłów: Jan (27.1.1870, Kroki akt 25), Ewa (3.11.1874, Grnkiszki akt 110) i Wincenty (4.8.1876, Pacunele akt 77).
- 03.02.1876 - ślub Wincentego Lubina (c.1846) z gminy rynkszelowskiej w parafii szydłowskiej; z Józefiną (c.1856) córką Antoniego i Doroty z Gojszewskich Dowgwiłłowicz; par. Kroki akt 20/1876
- Jan Dowgwiłłowicz - wymieniony w pracy "Studia i materiały z dziejów nauki polskiej: Historia nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych", Volumes 1-4, Państwowe Wydawn. Naukowe, 1988. Pełnił bliżej nie znaną funkcję naukową w latach 1897-1900.

- Kurjer Warszawski. R.73, nr 221 (12 sierpnia 1893): zmarła Helena Makowska (3.1876 - 11.8.1893) córka Jana i Kamilii z Dowgwiłłowiczów; uczennica 2-go warszawskiego gimnazjum żeńskiego.

- 15.11.1904 - zmarła Wiktoria Dowgwiłłowicz, 60 lat w Krokach; siostra zakonna w klasztorze katarzynek; par. Kroki nr. 113/1904
- Tenia i Inka Dowg[w]iłłowiczowe; Szawle - wymienione we "Wspomnieniach Zofii z Romerów "Lata wojny". Wymienione przy wspomnieniach z 1942 roku. Obie pracowały wtedy w Szawlach przyczym Tenia była starszą siostrą w jednym ze szpitali.
- ksiądz, dziekan Edmund Dowg[w]iłłowicz wymieniony jako ksiądz w Dołhinowie w 1953 roku, w książce Adam Hlebowicza 'Kościół odrodzony' z 1993 roku poświęconej katolicyzmowi w państwie sowieckim. Także w Mołodecznie.

-
W artykule Władimira A. Djakowa "Udział Polaków w badaniach i zagospodarowaniu Syberii w XIX wieku" jest mowa o nieznanym z imienia lekarzu Dowgiłowiczu:
Na początku lat trzydziestych jednym ze znanych w Kraju Orenburskirn lekarzy był Józef Szymański, zmarły w miejscowości Ileckaja Zaszczita w maju 1834 r.; swoje narzędzia i książki lekarskie przekazał w testamencie wyróżniającym się absolwentom Uniwersytetu Kazańskiego, pozostałe zaś — Orenburskiemu Korpusowi Kadetów [56]. Step turgajski był ­­terenem służby pochodzącego z Podola Jana Rogali-Lewickiego, który po ukończeniu Petersburskiej Akademii Medyko-Chirurgicznej był lekarzem wojskowym, potem przebywał w służbie cywilnej (pracował w majątku Arakczejewa), a w 1836 r. przybył do Orenburga; Rogala-Lewieki zmarł na posterunku służbowym podczas epidemii cholery [57]. W 1864 r. z powodu epidemii ospy i tyfusu brzusznego do koczowisk ordy Bukiejewskiej zo­stał wysłany z Orenburga polski lekarz Dowgiłowicz; kiedy epidemia wygasła, zastąpił do w 1865 r. inny Polak, felczer Szczęsnowicz [58].­

[56] Centralnyj Gosudarstwiennyj Archiw Kazachskoj SRR, Ałma-Ata, fond 4, op. 1, d. 4852, listy 1—84.
[57] Tamże, d. 4602, listy 1—98.
[58] Tamże, d. 6194, listy 1— 7.

- W Kurjerze Litewskim nr 20 z 8.2.1907r. pojawia się M. Daugwiłłowicz, który został wybrany na jednego z pełnomocników [przedstawicieli] drobnej własności w Średnikach. W tej parafii natrafiono jeszcze na innego Dowgwiłowicza.

1 - Jerzy Dowgwiłowicz x Franciszka Iwaszkiewicz; parafia betygoła
blok wit1.1 - Longin (1847 - ?) x (a) Barbara Ptaszyńska x (b) Barbara Ławsztajtis śl.27.1.1898 Średniki; Naciuny
blok witblok wit1.1.1a - Antonina (6.6.1897 Naciuny - ?)

- Anna Dowgwiłowicz - ur. w 1909 zmarła w 1995 roku w Świecie (Kujawsko-Pomorskie) par. Świecie akt 36/1995

- Władysław Bernard Dowgiłowicz posiadał dwa domy w Libawie według 'Adolf Richters Baltische Verkehrs- und Adressbücher. Bd. 2, Kurland'(str. 308, 314 i 321) z 1912 roku: Ritterstrasse 1 i Rosenstrasse 42Świeciliszki parafia Krakinów

1 - Józef Dowgwiłłowicz
blok wit1.1 - Henryk (c.1832 - 2.6.1907 Gryngole) x Teodora Gadszewicz x Petronela Rajcewicz
blok witblok wit1.1.1 - Kazimiera (1886 - ?) x Jan Stęgwiłło (1871 - ?) śl.19.9.1906
blok witblok wit1.1.2 - Jan
blok witblok wit1.1.3 - Józefa
blok witblok wit1.1.4 - Ksawera (1870 - 12.4.1910 Tataryszki) x Alfons Budrewicz
blok witblok witblok wit1.1.4.1 - Szymon
blok witblok witblok wit1.1.4.2 - Eufrozuna
blok witblok witblok wit1.1.4.3 - Helena (1892 - ?) x Michał Gufta (1887 - ?) śl.2.4.4949
blok witblok witblok wit1.1.4.4 - Kazimiera (11.4.1894 Tataryszki- ?) x Adam Malinowski (17.3.1891 - ?) śl. 24.10.1920
blok witblok witblok wit1.1.4.5 - Jan (3.1910 - 21.11.1910) Tataryszki

Wincenty Dowgwiłłowicz1 - Stefan Dowgwiłłowicz x Teofila Górska
blok wit1.1 - Władysław ( 1845 - ?) x Zuzanna Waszkiewicz (c.1870 - ?) śl. 28.10.1897 Lipawa
blok witblok wit1.1.1 - Mieczysław (1898 - 7.9.1899 Lipawa)
blok witblok wit1.1.2 - Waleria (21.7.1900 Lipawa - ?)

Władysław urodził sie w powiecie poniewieżskiego, a Zuzanna w gminie Widze w powiecie aleksandrowskiego (Jeziorosy, obecnie Zarasai).


Daugvilavičius Petras - wymieniony w tomie 17 "Literatūros istorija: 1913 - 1925" Vaižgantas wydanej przez Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas (Lietuvos Mokslų akademija) w 2006r.1 - Marian Dowgwiłowicz x Halina Mirowicz (1916-2007)
blok wit1.1 - Szczepan x ?
blok witblok wit1.1.1 - córka x Kamrakow
blok wit1.2 - Grzegorz (? - 2015)


Rosienie

1 - Juozas Daugvilavicius x Genovaite Karpyte (2.2.1930 - 5.10.1992 Laiciai)
blok wit1.1 - córka x Vitkus
blok witblok wit1.1.1 - córka
blok wit1.2 - Miecislaus (5.6.1655 Raseiniai - 4.2.1999 Ukmene) x Granaveckaite
blok witblok wit1.2.1 - syn
blok witblok wit1.2.2 - syn x Imbrosaite
blok witblok witblok wit1.2.2.1 - córka
blok witblok witblok wit1.2.2.1 - syn
blok witblok wit1.2.3 - syn
blok wit1.3 - Maryte (3.5.1959 Raseiniai - 1.1.2010 Laiciai) x Petrauskas
blok wit1.4 - córka


Współcześni Dowgwiłłowiczowie powiązani są z Mariampolem (Marijampolė) i Ludwinowem (Liudvinavas) na Litwie.

Karolis
Rasina
Vytautas (1966)
Paulius (1984)
Tautvydas (1985)
Kristina (1986)
Romas
Rapolas i Jurgita Daugvilavičius
Česlova
Viktorija
Ineta
Naglis
Jūratė Paplauskaitė Daugvilavičienė (1966)

1 - [Zigmas] Daugvilavičius (1960) x Danute Leckaite
blok wit1.1 - Vaida x Bartinikas
blok witblok wit1.1.1 - córka
blok witblok wit1.1.2 - córka
blok wit1.2 - syn x Rugieniute
blok witblok wit1.2.1 - syn


 

Ksiądz Dowgwiłowicz wymieniony w publikacji 'Kurzemes draudżu hronikas' [Kronika parafii kurlandzkich] I dala, Riga 1928, str 219 i 263. [Kronika parafii kurlandzkich]

1. Rankraštis
Fondas  LinkVilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Pašaminė-Polockas.
Šifras  F43-15421
Antraštė  Ja Jan Woyciechowicz Szemetuta a Ja Krystyna Hrehorowna Dowgwiłowiczowa Małzonka...
Vieta ir data  1629 05 10.
Apimtis  1 vok.
Kalba  Tekstas lenkų k.
Pastaba  Rankraštis, defektas, sukarpytas į 11 dalių; trūksta teksto.
Anotacija  Pardavimo raštas: Žemaitijos bajorai Jonas ir Kristina Šemėtutai su Jadvyga Daugvilaite pardavė žemės gabalą A. Jasevičiui, pirktą iš Martyno Gaučo, esančią Kražių valsč. Pikaičių lauke. Rašyta Kiaunoriuose. [Pole Pikojcie; parafia Ławków]
Užsakyti  F43-15421
Nuoroda į įrašą  http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000063343

2. Rankraštis
Fondas  LinkVilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Maciūnai - Mergutrakiai.
Šifras  F43-12239
Antraštė  Šaukimas į teismą Jonui Daugvilavičiui byloje su Stanislovu Paškevičium ir jo žmona Eufrozina dėl skolų. Su vaznio reliacija, kad šį šaukimą įteikė Daugvilavičiui jo Meiliškių dvare, Žemaičiuose. [Dagvaarding voor Jonas Daugvilavičius in een zaak tegen Stanislavas Paškevičius en zijn vrouw Euprozinas wegens schulden. Met het reliëf van de vaas presenteerde hij deze oproep aan Daugviličiai in zijn Meiliškės Manor, Žemaičiai.]
Vieta ir data  1703.
Apimtis  1 lap. ;  33,7x20,2.
Kalba  Tekstas lenkų k.
Pastaba  Rankr.
Užsakyti  F43-12239
Nuoroda į įrašą  http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000059694

 

W ciągłym opracowaniu.