Dowgwillo_kop

Witamy    |    Nazwisko    |    Herb    |    Genealogia    |    Koligacje    |    Pamiątki z podróży    
  Represjonowani    |     Lekcja historii    |     Aktualności   |    Żołnierze Wyklęci     |    Matki Polki
   Polskie Kresy     |    Śpiewnik wileński    |    Nakład wyczerpany
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Żydowska etniczna mniejszość narodowa w Polsce?

Komentarz polityczny Joe Chala z 24.4.2015 r.

"Artykułem tym nie mam zamiaru nikomu ubliżyć czy poniżyć kogokolwiek a chcę tylko wyrazić swoją opinie na temat problemu z jakim rodowici Polacy borykają się od wiekȯw. JC”

“Czy jest to możliwe?”

W ostatnich kilku miesiącach bardzo dużo pisze się /szczegȯlnie na stronach semickich/ o Polakach, że są: “Najbardziej zatwardziałymi antysemitami i rasistami na świecie a oskarżanie nas o wspȯłudział w rzekomych zbrodniach Holokaustu jest celowym działaniem w celu upodleniu naszego narodu”!

Nie można zaakceptować stanowiska Pana Bartoszewskiego aby zignorować słowa wysokiego rangą urzędnika państwowego USA, ktȯry wypowiadając się czyni Polakȯw na rȯwni odpowiedzialnymi za zbrodnie Niemcȯw w czasie II wojny światowej.

Jest to oczywiście całkowita nieprawda bo to właśnie Polacy tracili najwięcej w konfliktach spowodowanych przez innych. To Polacy ocalili najwięcej Żydow od zagłady. Nigdy nie słyszałem aby jakiś Żyd uratował chociaż jednego Polaka ale to wcale nie świadczy, że tak nie mogło być.

Od 800 lat “wspȯlnego” życia w jednym kraju przez wiele narodowości, tylko Żydzi nie potrafili zasymilować się z resztą społeczeństwa i zawsze żyli w oderwaniu od reszty trworząc rȯżne klany czy grupy. Nawet obywatele polscy narodowości romskiej w końcu zblenderowali się razem z polskimi aborygenami.

Jednakże, jeśli chodzi o walkę polityczną to właśnie Zydzi byli zawsze na pierwszym miejscu reprezentowani przez niewspȯłmiernie większą rzesze reprezentantȯw w Sejmie czy Senacie RP spychając prawowitych autoktonȯw na drugi plan.

Inne kraje takie jak Australia, Wielka Brytania czy Nowa Zelandia, potrafią zadbać, aby w parlamencie byli reprezentanci wszystkich narodȯw wspołmiernie do ich liczebności a dlaczego w Polsce nie potrafimy tego zrobić? /Dla ciekawości podam, że w Australii mieszka 256 narodowości a aborygeni mają specjalne przywileje i prawa jakich nie mają inni obywatele na antypodach/.

Jeśli Żydzi nie potrafią budować jednej Polski i ciągną w inną stronę niż Polacy tzn, że nie są Polakami!.

Wcale nie twierdzę, że należy im odebrać obywatelstwa polskie tak jak to się dzieje w Australii w przypadku obywateli tego kraju wspierajacych ISIS.

Nie kto inny a gen. Sikorski odebrał obywatelstwa 3 tys. “Polakom” żydowskiej narodowości /po 1942 roku/, ktȯrzy zdezerterowali w pełnym ekwipunku z bronią podczas postoju armi polskiej w Palestynie. Nie wiem dlaczego prezydent Lech Kaczyński przywrȯcił tym wszystkim zbiegom i ich rodzinom polskie obywatelstwa wraz ze świadczeniami?

Myślę, że byłoby uczciwie aby Żydzi stworzyli własne grupy etniczne, ktȯre już dawno zostały uznane hitorycznie na świecie /1 – Ashkenazim czyli „Germanics” i 2 – Sephardim lub inaczej „Hispanics” odsyłam do wikipedii.

http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Jewish_ethnic_groups

Ślązacy czy inne mniejszości niemieckie korzystają z nadanych im przywilejȯw i praw. Należałoby unieważnić dekret z dnia 10 listopada 1945 r. Dz.U. 1945 nr 56 poz. 310 “o zmianie i ustalaniu imion i nazwisk”, ktȯry był niezgodny z prawem i konstytucją a ktȯry miał obowiązywać tylko przez rok a był wielokrotnie przedłużany w czasie aż do 1953 roku. Wszystkie nielegalnie zmienione nazwiska musiałyby powrȯcić do właścicieli i ich rodzin.

“Żydzi nie musieliby ukrywać się za cudzymi nazwiskami a mogliby godnie reprezentować swoje korzenie – ale tak się nie stanie, ponieważ odcielibyśmy ich od – maszyny do manipulowania Polską”.

Śmię twierdzić, że Polska musi zdecydować raz i na wieki aby w sejmie przeforsować ustawę o żydowskiej mniejszości narodowej w Polsce z przywilejami podobnymi do innych mniejszości narodowych tutaj nadawanymi.

“Robakowi, ktȯry trawi Polskę od wewnątrz trzeba powiedziec wprost – NIE TĘDY DROGA DO WSPȮLNEJ POLSKI!”

Byłoby to bardzo korzystne dla kraju, ponieważ bardziej zrȯżnicowane grupy narodowościowe miałyby proporcjonalne do populacji możliwości wspwspȯłuczestniczyć w rządzeniu naszą ojczyzną.

Nie może być tak, że mała grupa narodowościowa od kilku już wiekȯw zdominowała życie polityczne i gospodarcze w Polsce  spychając rdzennych obywateli na drugi plan nie licząc się z name, z naszą opinią i reprezentujących nawet wrogie interesy innego agresywnego kraju jakim został uznany Izrael.

Mało tego – wykorzystuje się polski narȯd do walki w nie swoim  interesie /przykład Ukraina/.

“Polska powinna nieść pomoc ale nie w celu otwarcia bram dla następnych agresorȯw. Polska doświadczyła wiele krzywd na przestrzeni wiekȯw. Polacy to bardzo spokojny, uczciwy, mądry i znany na całym świecie z pracowitości Narȯd, tylko trzeba nam dać szansę poprzez uczciwy podział mandatȯw w celu kierowania naszą ojczyzną własnymi rękoma i umysłami”.

Gdyby tak się nie stało i Żydzi nie chcieliby utworzyć własnej grupy etnicznej /co jest bardzo prawdopodobne/ to zachęcam wszystkie inne regiony do tworzenia takich grup; Mazurȯw, Warmiakȯw, Kaszubȯw, Wielkopolan, Pomorzakȯw, Mazowszan i wielu innych o rdzennym pochodzeniu zdecydowanie odcinając się od “obcych”.

Myślę, że to jest jedyny sposȯb aby przestano nas nazywać: antysemitami wspȯłodpowiedzialnymi za czyjeś zbrodnie.

Chcę tylko dodać, że Żydzi sporządzili wspȯlnie z niektȯrymi redaktorami popularnej żydowskiej gazety polskiej /GW/ listę ponad 170 tys nieruchomości, ktȯre chcą odebrać Polakom jako rzekomą ich wlasność. Są to: fabryki, kamienice i grunty o wielomiliardowej wartości.

Zadaj sobie pytanie?

“Czy Twȯj dom jest na tej liście?”

“Dlaczego Polacy nie mają aktȯw własności, /ktȯre są bezimienne/ i gdzie one są?”

 

Żródło: http://blogi.newsweek.pl/Tekst/polityka-polska/697130,joe-chal---zydowska-etniczna-mniejszosc-narodowa-w-polsce.html