Dowgwillo_kop

Witamy    |    Nazwisko    |    Herb    |    Genealogia    |    Koligacje    |    Pamiątki z podróży    
  Represjonowani    |     Lekcja historii    |     Aktualności   |    Żołnierze Wyklęci     |    Matki Polki
   Polskie Kresy     |    Śpiewnik wileński    |    Nakład wyczerpany

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koligacje rodzinne

Każdy język posiada własne nazewnictwo relacji rodzinnych, które często obejmują tylko te kręgi rodzinne, które utrzymują ze sobą częste kontakty. Dawniej znało się dalszych krewnych i takich nazywano osobnymi określeniami. Współcześnie zakres pojęcia 'rodzina' maleje (coraz częściej oznacza rodzinę małą, tj. rodziców i dzieci, w miejsce rodziny wielkiej), a wskutek tego wychodzą z użycia nazwy dla dalszych krewnych (pociotków).

Życie rodzinne jest często bardzo złożone i oczywiście dopuszcza i nazywa bliższe lub dalsze relacje rodzinne, w których różne rodziny przenikają się wzajemnie (koligacje).

Na tych stronach chcemy utrwalić pamięć innych rodzin, które - głównie poprzez małżeństwa - stały się również częścią rodziny Dowgwiłłów. Trzeba koniecznie też zaznaczyć, że często mieli oni bezpośrednio lub pośrednio bardzo duży wpływ na pozytywny rozwój członków naszej rodziny.

 

 

Adamscy

Tarło, Ostrów Lubelski, Lublin, Szczecin

Drabik

Ostrów Lubelski, Lublin

Iwanowscy

Wilno, Szczecin

Mackiewicz

Kowno, Wilno, Szczecin

Posio

Ostrów Lubelski

Żołnier

Wilno