Dowgwillo_kop

Witamy    |    Nazwisko    |    Herb    |    Genealogia    |    Koligacje    |    Pamiątki z podróży    
  Represjonowani    |     Lekcja historii    |     Aktualności   |    Żołnierze Wyklęci     |    Matki Polki
   Polskie Kresy     |    Śpiewnik wileński    |    Nakład wyczerpany
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostrogska Lista Katyńska

Mieszkańcy Ostroga i okolicy, którzy zginęli z rąk NKWD w Katyniu, Charkowie, Miednoje i innych miejscach kaźni.

Opracowanie: Zbigniew Piasecki i Łucja Kuriata-Lewicka
[Poniższy tekst i lista ukazał się na łamach bliuletynu "Ostróg" (nr 83) wydawanego przez Koło Przyjaciól Ostroga n/Horyniem pod redakcją Zbigniewa Piaseckiego; zawiera uzupełnieniające informacje i zdjęcia wyszukane przez redakcje witryny]

Mordercze macki sowieckiego aparatu władzy sięgnęły m.in. po mieszkańców Ostroga i okolic. Liczne aresztowania oficerów Wojska Polskiego, Korpusu Ochrony Pogranicza oraz funkcjonariuszy Policji Państwowej i innych polskich służb państwowych kończyły się osadzeniem ich w "specjalnych obozach" jenieckich NKWD w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie. Poniżej przedstawiamy, za ks. Józefem Kowalowem, redaktorem pisma "Wołanie z Wołynia" (marzec-kwiecień 2010), [listę] mieszkańców Ostroga i okolic, którzy zginęli z rąk rosyjskich oprawców. Niestety, ze względu na braki w materiałach źródłowych, nie byliśmy w stanie dołączyć fotografii do opisu wszystkich charakteryzowanych w wykazie osób. Uzupełnione informacje pochodzą z następujących opracowań:
1. "Katyń. Księga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego", praca zb. pod kierunkiem Marka Tarczyńskiego, W-wa 2000;
2. "Charków. Księga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego", praca zb. pod kierunkiem Jędrzeja Tucholskiego, Warszawa 2003;
3. "Miednoje. Księga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego", praca zb. pod kierunkiem Grzegorza Jakubowskiego, Warszawa 2005.

[Powyżej wymienione wydawnictwa można sciągnąc z internetu w formacie PDF z List Katyńskich na stronie Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa lub skorzystać z wyszukiwarki ofiar na stronie Katedry Polowej Wojska Polskiego; red.]

 

Porucznik Jerzy Bajkowski, ur. 24 sierpnia 1900 r. w miejscowości Dołżek, pow. Ostróg n. Horyniem. Syn Henryka i Tekli. Członek Polskiej Organizacji Wojskowej w Kijowie, uczestnik wojny 1920 r. w 115 p. uł. wielkopolskich. Mieszkał w Sijanicach, pow. zdołbunowski, osiedle wojskowe Zawizów. Służył w 2 dyon taborowy- zamordowany w Katyniu, 1940 r.
por Jerzy BAjkowski

Podporucznik. Ludwik Borek, syn Tomasza i Katarzyny ur. 7.09.1913 r. w Kawęczynie gm. Nowy Korczyn, ppor. rez. WP. Po ukończeniu szkoły powszechnej w Brzostkowie, uczył się w Seminarium Nauczycielskim w Jędrzejowie. W czasie nauki w seminarium dorabiał, udzielając korepetycji z gry na skrzypcach. Po odbyciu służby wojskowej w Szkole Podchorążych Rezerwy Piechoty, został nauczycielem szkoły powszechnej w Skarżysku.
18 sierpnia 1934 r. zawarł związek małżeński z Władysławą Mikulską zamieszkałą w Nowym Korczynie. Miał córkę Teresę. Ćwiczenia wojskowe odbywał w Jarosławiu i w Kielcach - Bukowce.
W 1939 r. został zmobilizowany do WP, z przydziałem do baonu KOP "Ostróg". Zamordowany w kwietniu 1940 r. w Katyniu. Lista zaginionych oficerów z obozu w Kozielsku (A.L. Szczęśniak, Katyń, Warszawa 1989, str. 208.). Lista NKWD Kozielsk nr akt 4547.
Wnuczka ś.p. Ludwika jest nauczycielką (podobnie jak dziadek) w gimnazjum w Nowym Korczynie, a przy kościele parafialnym posadzony jest "Dąb Pamięci" jego imieniem.
[Informacje i zdjęcie ppor L. Borka zostały uzupełnione w lutym 2015 r. dzięki pani Marii Jureckiej z Buska-Zdrój. red.]

 

ppor Borek Ludwik

Porucznik rezerwy Jan Burkacki, ur. 12/25 X 1910 r. w Woronowicy na Ukrainie. Syn Adama i Franciszki z Rymkiewiczów. Absolwent Seminarium Nauczycielskiego im. Komisji Edukacji Narodowej w Ostrogu (1932) i dywizyjnego kursu pchor. rez. w 44 pp (1933), przydzielony do 43 pp. Uczył w szkole powszechnej w Stawku, pow. kostopolski. Żonaty z Olgą Tatarówną. Miał córkę. Brat Kazimierza (zob. niżej) - zamordowany w Katyniu, 1940 r.

 

Podporucznik rezerwy Kazimierz Burkacki, ur. 24 listopada 1912 r. w Woronowicy na Ukrainie. Syn Adama i Franciszki z Rymkiewiczów. Absolwent Seminarium Nauczycielskiego im. Komisji Edukacji Narodowej w Ostrogu (1932) i dywizyjnego kursu pchor. rez. w 44 pp (1934). Z 50 pp przeniesiony do 43 pp. W 1935 r. zamieszkały w Łupisukach, pow. sarneński. Kawaler. Brat Jana (zob. wyżej) - zamordowany w Katyniu, 1940 r.

 

Chorąży Aleksander Bydliński, ur. w 1896 r., miejsce urodzenia: nieznane. Syn Mateusza. Służył w strażnicy w Mizoczu, baon Korpusu Ochrony Pogranicza (KOP) "Ostróg" - zginął w 1940 r. w Miednoje.

 

Podporucznik Władysław Cholewiak, ur. 28 marca 1905 r. w Hankówce k. Jasła. Syn Józefa i Agaty z Latów. Nauczyciel. Absolwent seminarium nauczycielskiego w Krośnie (1927) i SPRPiech. nr 9 w Berezie Kart. (1929). Powoływany na ćwiczenia rez. w 44 i 50 pp. Ppor. mianowany 1 stycznia 1933 roku. Przydzielony do baonu KOP "Ostróg". Przez prezydenta RP Lecha Aleksandra Kaczyńskiego mianowany pośmiertnie na stopień porucznika. Jego nazwisko odczytano w trakcie uroczystych obchodów w dniach 9-10 listopada 2007 r. w Warszawie - zamordowany w Katyniu, 1940 r.
Cholewiak Wl.ppor

Kapitan Karol Czachor, urodził się 2 lutego 1908 r. w Bochni. Syn Franciszka i Marii z Łobodów. Lekarz medycyny. Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warszawskiego (1934) i Centrum Wyszkolenia Sanitarnego. Oficer Korpusu Służby Zdrowia odbywający służbę w 23 pp, a następnie w 19 Pułku Ułanów im. Edmunda
Różyckiego. Od 1938 r. służył w batalionie KOP "Ostróg". W 1939 r. komendant szpitala wojskowego w Ostrogunad Horyniem. Awansowany do stopnia kpt. ze starsz. 19 marca 1938 roku - zamordowany w Charkowie, 1940 r.

Czachor Karol kpt

Major Edward Alfons Daniłło-Gąsiewicz, urodził się 6 listopada 1898 r. Komendant garnizonu Ostróg – Ośrodek Zapasowy Wołyńskiej Brygady Kawalerii. Syn Feliksa i Józefy z domu Korycińskiej. Uczęszczał do szkoły miejskiej w Warszawie, następnie po przeniesieniu się rodziny w głąb Rosji był uczniem gimnazjum w Penzie. Żołnierz Legionu Puławskiego i I Korpusu Pol. w Rosji. W 1920 r. służył w 3 p. uł., następnie w 4 psk i Wołyńskiej BK. Ostatnio był komendantem garnizonu Ostróg n. Horyniem. Odznaczony KN, KW dwukrotnie i SKZ. Żonaty z Zofią z Przedpełskich. Brat Henryka, również oficera WP - zamordowany w Katyniu, 1940 r.

 

Podporucznik rezerwy Mieczysław Długosz, urodził się 18 sierpnia 1910 r. w Ostrogu nad Horyniem. Inżynier, absolwent szkoły mierniczej w Łomży (1931), Wydziału Leśnego SGGW (1934) i SPRPiech. nr 7 w Śremie (1932). Od 22 lutego 1939 r. w korpusie ofic. int., przydzielony do Biura Pers. Ministerstwa Spraw Wojskowych. Kierownik tartaku w Ostrogu. Miał żonę Zofię i córkę Mieczysławę - zamordowany w Katyniu, 1940 r.
Dlugosz M. ppor.rez.

Podporucznik rezerwy Eugeniusz Domański, ur. 12 lipca 1913 roku w Korytkowie Dużym k. Biłgoraja. Syn Mieczysława i Rozalii z Kiełbasów. Absolwent Gimnazjum im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie (1934) i dywizyjnego kursu pchor. rez. w 9 pp Leg. (1935). Ppor. mianowany 23 grudnia 1937 roku. Oficer Batalionu KOP "Ostróg". W niewyjaśnionych okolicznościach dostał się do sowieckiej niewoli. Jeniec Kozielska, zamordowany w Katyniu, na przełomie kwietnia i maja 1940 roku.Domanski E. ppor.rez.

Podporucznik Edmund Zygmunt Drop, ur. 29 kwietnia 1910 r. w Ostrogu nad Horyniem. Nauczyciel. Absolwent Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Ostrogu, Wydziału Humanistycznego UW i dywizyjnego kursu pchor. rez. w 28 pp (1935). Ppor. mianowany 17 listopada 1937 roku. Przydzielony do baonu KOP "Ostróg". Kierownik szkoły dokształcającej w Ostrogu. Aresztowany przez NKWD. Pośmiertnie mianowany przez prezydenta RP Lecha Aleksandra Kaczyńskiego na stopień kapitana, co zostało odczytane w trakcie uroczystych obchodów w dniach 9-10 listopada 2007 roku - zamordowany w Katyniu, 1940 r.

 

Posterunkowy Józef Flisek, ur. 13 marca 1889 r. w Brzezinach, pow. Garwolin. Syn Jana i Tekli. W policji od 1 sierpnia 1923 roku. Posterunkowy Policji Państwowej w Ostrogu nad Horyniem. Więzień Ostaszkowa. Według raportu 037/4 wywieziony z Ostaszkowa 20 kwietnia 1940 roku. Rozstrzelany 3 lub 4 dni później w Twerze. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi.


Flisek Jozef post.

Rotmistrz kawalerii Konstanty Galimski, ur. 14 lutego 1901 r. w Łohojsku na Białorusi. Syn Michała i Zofii z Góreckich. Uczestnik wojny 1918-1921 w szeregach Pułku Ułanów Grodzieńskich. Ukończył SPRez. przy Brygadzie Jazdy (1922) i Szk. Ofic. w Bydgoszczy (1924). Przydzielony do 25 p. uł., potem do 11 p. uł. jako zca dcy szw. zapas. W 1939 dowódca szwadronu ckm Pułku Ułanów Wołyńskich im. gen. Edmunda Różyckiego w Ostrogu nad Horyniem. Odznaczony medalami 1918-1921 oraz 10-lecia - - zamordowany
w Charkowie, 1940r.


Galimski K. rrtm.kaw.

Podporucznik kawalerii Stefan Gaugusz ur. 26.01.1915 r. w Krakowie, syn Adolfa i Marii. Absolwent Korpusu Kadetów nr 1 (1934) i Szkoły Podchorążych Kawalerii (1937), dowódca 1 plutonu w 3 szwadronie 19 Pułku Ułanów Wołyńskich im. E. Różyckiego w Ostrogu n/Horyniem - zamordowany w Charkowie, 1940 r.Gaugosz St. ppor

Ziemianin i przemysłowiec Innocenty Głowacki, ur. 19 lipca lub 19 grudnia 1886 r. w Dorohiniczach koło Horochowa. Był synem Dementija i Miletyny z domu Linczewskiej.  Ukończył 4 klasy seminarium duchownego w Mińsku, następnie zdał egzamin na nauczyciela szkół powszechnych. W latach 1910-1912 był nauczycielem w Nowosiułkach w pow. włodzimierskim. Pracował później w wydziale agronomii ziemstwa włodzimierskiego. Pracował jako rolnik, był członkiem spółdzielni rolniczej w Ostrogu, w latach 20. XX wieku był prezesem Związku Kooperatystów na Wołyniu. Od 1928 został członkiem Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem Józefa Piłsudskiego (BBWR), pracował jako handlowiec. Senator II Rzeczypospolitej Polski (1930-35) z województwa wołyńskiego. Dyrektor Banku Ukraińskiego w Ostrogu n. Horyniem. W jesieni 1939 został aresztowany przez NKWD jako ukraiński nacjonalista, 18 maja 1940 został wywieziony do więzienia w Kijowie, następnie rozstrzelany w nieznanych okolicznosciach.

 

Porucznik kawalerii Stanisław Górecki, ur. 17 kwietnia 1903 r. w miejscowości Stepaszki
Podolskie, zm. w 1940 r. w Charkowie. Syn Augustyna i Olimpii z Baczyńskich.
Przydzielony do 5 p. uł. (1920), przeniesiony do 1 szw. KOP (1924), potem do 4 szw. 19 p. uł. (1933). W 1932 ukończył SPchor. dla Podoficerów. W 1939 r. dowódca 3 szwadronu 19 Pułku Ułanów Wołyńskich im. gen. Edmunda Różyckiego w Ostrogu nad Horyniem.
Gorecki St. por.kaw.

Podkomisarz Kazimierz Aleksander Grzybowski, [syn Józefa i Salomei z Nehrebeckich] ur. 20.06.1888 r. w Ostrogu. [Podczas I wojny w armii rosyjskiej. Od 20 IX 1919 do 2 II 1920 w Samodzielnym Oddz. Murmańskim. W Wojsku Polskim do 18 X 1921, por. piech. rez. ze starszeństwem 1 VI 1919. Od czerwca 1922 w 23 Baonie Celnym SG, następnie 64 pp, przydzielony do ofic. kadry Okręg. VIII, PKU Bydgoszcz miasto. W policji od 1 VII 1923. Funkcjonariusz Policji Państwowej 19 Pułku Ułanów Wołyńskich im. E. Różyckiego w Ostrogu n/Horyniem - zamordowany w Miednoje, 1940 r.

 

Porucznik rezerwy Feliks Jabłoński, ur. 2 lub 5.01.1887 r. W Nowej Osadzie pow. zamojski, syn Tomasza (uczestnika Powstania Styczniowego 1863 r.) i Wiktorii z Godziszewskich. Absolwent Gimnazjum im. M. Konopnickiej w Ostrogu n/Horyniem (1910). Żołnierz 1 Korpusu Polskiego w Rosji. [W 1920 r. oficer gospodarczy.] Od 1922 r. urzędnik Izby Skarbowej w Białymstoku - zamordowany w Katyniu, 1940 r.

Jablonski F.por.rez.

Podporucznik Wacław Jahołkowski, ur. w 1909 r. w Puławach, syn Jana i Balbiny. Ukończył Korpus Kadetów w Rawiczu. W 1939 r. dowódca plutonu w 1 szwadronie 19 Pułku Ułanów Wołyńskich im. E. Różyckiego w Ostrogu n/Horyniem - zamordowany w Charkowie, 1940 r.


Jaholkowski W. ppor

Starszy wachmistrz Franciszek Jackowski, syn Stanisława i Julii z Jagodzińskich,
ur. w 1898 r. w miejscowości Krasnogórka. Początkowo pełnił służbę w Trokach i Ostrogu. We wrześniu 1939 dowódca żandarmerii baonu KOP "Ostróg" - zamordowany w Miednoje, 1940 r.

Jackowski Fr.st.wachm.

Podporucznik rezerwy Marian Jankiewicz, ur. 6.04.1900 r. w Kijanach pow. lubartowski, syn Władysława i Marceli. Uczestnik wojny 1920 w 4 pp Leg. Uczeń seminarium nauczycielskiego w Kielcach (pierwszy egz. naucz. zdał w 1927 r. w Ostrogu). Absolwent kursu w Batalionie Podchorążych Rezerwy Piechoty nr 7a w Jarocinie (1932). Ppor. od 1 IX
1932.Prawdopodobnie nauczyciel szkoły powszechnej w Bystrzycy nad Słuczem - zamordowany w Katyniu, 1940 r.

 

Porucznik artylerii rezerwy Wiktor Jarocki, ur. 16.09.1900 r. w Ostrogu, syn Arseniusza i Afrosinji z d. Andriejew. Leśnik. Ukończył Podchorążych Rezerwy Artyleri (1922) i kurs Obrony Przeciwlotniczej. Odbył ćwiczenia rezerwy w 2 dyonie artylerii przeciwlotnicze. (1925, 1929, 1931, 1938) jako dowódca pluotonu. W 1939 r. przeniesiony do 13 baterii art. plot. lekkiej. Dowódca plutonu w 13 batalionie obrony przeciwlotniczej - zamordowany w Charkowie, 1940 r.

 

Kapitan Henryk Jurczyński, ur. 19 maja 1900 r. w miejscowości Pedynki na Ukrainie, syn Jana i Joanny z Męków. Członek POW. W 1920 zołnierz 106 pp, walczył pod Kijowem. Następnie w 6 pp Leg. Od 1934 dca kompanii w baonie KOP "Ostróg". Inicjator budowy szkoły i świetlicy strzeleckiej w Hłuboczku (gm. Hoszcza).Odznaczony Medalem Niepodległości i Krzyżem Walecznych - zamordowany w Katyniu, 1940 r.

Jurczynski H.kpt.

Porucznik Stanisław Kalman, ur. 20.05.1908 r. w Budach Wolińskich, pow. mławski,
syn Andrzeja i Zuzanny z Piaseckich. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (1933)
i Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii (1934). Odbył ćwiczenia rezerwy w 1 p. szwol. (1934). Od 1935 r. pełnił służbę jako lekarz weterynarii w 19 Pułku Ułanów Wołyńskich im. E. Różyckiego w Ostrogu n/Horyniem - zamordowany w Charkowie, 1940 r.

Kalman St.por

Podporucznik piechoty w rezerwie Walenty Kamiński, ur. 10.02.1909 r. w Inowłodziu, pow. rawski, syn Stanisława i Agaty z Gosków. Absolwent Seminarium Nauczycielskiego w Ostrogu n/Horyniem (1929). Mianowany ppor ze starsz. 1 I 1933. Nauczyciel szkoły powszechnej. W 1939 r. w baonie KOP "Hoszcza" - zamordowany w Charkowie, 1940 r.

 

Rotmistrz kawalerii Ryszard Józef Kawka, ur. 6.11.1902 r. w Marianowie, pow. brzeziński, syn Wojciecha i Bogumiły z Bussów. Ukończył gimnazjum w Skierniewicach (1925), Szkołę Podchorążych Rezerwy Piechoty (1926) i Oficerską Szkołę Kawalerii (1928). Dowódca plutonu Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii (1937). Służył w 19 Pułku Ułanów Wołyńskich im. E. Różyckiego w Ostrogu n/Horyniem, w 1939 r. jako adiutant macierzystego pułku - zamordowany w Charkowie, 1940 r.

 

Podporucznik rezerwy Izydor Korzeniowski, ur. 4.02.1901 r. w Usiczach pow. łucki, syn Józefa i Marii z Romanowskich. Ochotnik wojny 1920 r. (7 pułk piechoty Legionów). Absolwent Gimnazjum im. M. Konopnickiej w Ostrogu n/Horyniem (1924), studiował prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Nauczyciel szkoły powszechnej w Moszczanicy. Ukończył kurs podchorążych rezerwy w Sremie (1931) a następnie awansował na stopień podporucznika (1931), przydzielony do 45 pp.- zamordowany w Katyniu, 1940 r.

 

Starszy przodownik Grzegorz Konowałow, ur. 7.02.1895 r. w Ostrogu nad Horyniem, syn Piotra i Zofii z Siemieniuków. W latach 1915–1923 sekretarz Sądu Rejonowego w rodzinnym mieście. W policji od 1923. Kurs dla posterunkowych ukoñczył 10 VIII 1923 w Szkole Policyjnej w Ostrogu.12 VI 1925 przeniesiony do Kdy Pow. w Radomsku – służbę pełnił w pow. radomszczańskim jako kmendant Posterunku w Gomunicach (1934), a od 19 XII 1938
w Kodrąbie i tam też we wrześniu 1939 - zamordowany w Miednoje, 1940 r.
Konowalow G.str,przod

Podpułkownik Władysław Józef Kotarski, urodził się 29 IX 1895 r. w Oleszycach koło Przemyśla z ojca Józefa i matki Bronisławy /Stanisławy?/ z Cechmanowiczów. Gimnazjum Jezuitów ukończył w Chyrowie w 1913 r., potem zaliczył dwa semestry prawa na
Uniwersytecie Lwowskim. Od 13 XI 1918 do 1920 r. był oficerem ordynansowym w Pełnomocnictwie Wojskowym Państwa Polskiego w Wiedniu (do 20 VII 1920 r. w kierownictwie transportów wojskowych w Wiedniu jako adiutant). Kampania wołyńska 1920: od 20 VII 20 r. do końca w 7 bryg. 1 dyw. jazdy jako d-ca 4 szwadronu 9 Pułku Ułanów Małopolskich w Żółkwi, Czortkowie i Trembowli; od 1929 r. w CWK w Grudziądzu jako
d-ca szwadronu szkolnego dyonu szkoły podchor. rez. kawalerii. W kampanii wrześniowej zastępca d-cy 19 Pułku Ułanów Wołyńskich z Ostroga nad Horyniem w Wołyńskiej Brygady
Kawalerii Armii Łódź. W konspiracji pod ps. Druh współorganizował ZWZ jako komendant I Okręgu Lwów-Wschód. W wyniku wsypy aresztowano 14 członków komendy lwowskiej ZWZ. (Proces Czternastu). Rozstrzelany prawdopodobnie na terenie więzienia 24 II 1941 r.

Kotarski W. ppłk

Rotmistrz kawalerii Edmund Aleksander Krzyżanowski, ur. 12.05.1894 r w Kijowie, syn Stanisława i Ryszardy z Cywińskich. Od 1919 r. w Wojsku Polskim w 6 pułku ułanów.
W latach 1921-30 w 19 Pułku Ułanów Wołyńskich im. E. Różyckiego w Ostrogu n/Horyniem, później w szwadronie kawalerii KOP "Okienniki" a od 1934 r. w dowódctwie Brygadzy KOP "Grodno". Awansowany do stopnia rotmistrza ze starsz. 19 marca 1938 roku. W 1939 r. kwatermistrz Dyonu Kawalerii KOP Niewirków. Odznaczony medalem za 1918-1921 i medalem 10-lecia - zamordowany w Charkowie, 1940 r.Krzyzanowski E.A.rtm

Starszy posterunkowy Antoni Kuźma, ur. 11.05.1901 r. w Targanicy, syn Antoniego i Ludwiki. Policjant państwowy, starszy posterunkowy w Ostrogu. Aresztowany 17 września 1939 r. i osadzony w obozie jenieckim w Ostaszkowie - zamordowany w Twerze, 1940 r.

Kuzma A.st.post.

Porucznik rezerwy Jerzy Ligęziewicz dowódca plutonu w 2 szwadronie 19 Pułku Ułanów Wołyńskich im. E. Różyckiego w Ostrogu n/Horyniem - zamordowany w Charkowie, 1940 r.

 

Kapitan intendentury Ignacy Malinowski, ur. 29.07.1892 r. w Libuszy, pow. gorlicki, syn Mikołaja i Marii z Bogdanów. W Wojsku Polskim od 1918 – Komenda Powiatowa Gorlice, następnie w Armii gen. Hallera. Uczestnik wojny 1920 w Grupie gen. Latinika. Potem służył w 19 p. u³. i Okr. Zak³adzie Gosp. we Lwowie. W latach 1937–1939 był płatnikiem w 19 Pułku Ułanow WołyńskIch tm. E. Różyckiego w Ostrogu n/Horyniem. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, medalami 1918–1921 i 10-lecia - zamordowany w Charkowie, 1940 r.

Malinowski I.kpt.intend.

Porucznik rezerwy Mikołaj Niewodski ur. 18.12.1900 r. w Uchowcu koło Kowla, syn Aleksandra i Zofii z Sawłuczańskich. Absolwent Gimnazjum im. M. Konopnickiej w Ostrogu n/Horyniem (1919), Szkoły Podoficerskiej Rezerwy Artylerii w Toruniu oraz Wydziału Inżynierii Lądowej i Wodnej Politechniki Lwowskiej (1930). Porucznik od 1 I 1935. Inspektor budowlany w Szefostwie Bud. Okręg Korpusu II oraz kierownik wydziału w Szkole Budownictwa w Lublinie. W 1939 zmobilizowany do 13 pułku artylerii lekkiej - zamordowany w Katyniu, 1940 r.Niewodski M.

Kapitan Mieczysław Kajetan Nowotarski, ur. 7.08.1890 r. w Uhornikach, pow. stanisławowski, syn Michała i Marii z Wolskich. W czasie I wojny światowej trafił do niewoli włoskiej, potem do armii gen. Hallera. Od lutego 1926 r. do przejścia w stan spoczynku oficer gospodarczy baonuw w garnizonie KOP "Ostróg. Awansowany do stopnia kapitana. ze starsz. 1 VI 1919 roku. Odznaczony medalami za 1918-1921 i 10-lecia - zamordowany w Charkowie, 1940 r.

 

Podpułkownik dyplomowany Józef Zygmunt Pętkowski, ur. 1894 r., syn Józefa i Marii. Dowódca 19 Pułku Ułanów Wołyńskich im. E. Różyckie go w Ostrogu n/Horyniem (1938-1939). Kawaler Orderu Virtuti Militari V kl. (za 1939-45). Jeniec Starobielska - zamordowany w Charkowie, 1940 r.Petkoeski J,pplk

Chorąży Wacław Piasecki, ur. 24 IX 1897 w Zawichoście, syn Bolesława i Emilii z Rybińskich. Uczestnik I wojny światowej. W 1937 awansował na starszego wachmistrza,
w 1938 na chorążego. Służył w sztabie dowódcy 19 Pułku Ułanów Wołyńskich im. E. Różyckiego w Ostrogu n/Horyniem. Odznaczony Krzyżem Niepodległości i Krzyżem Walecznych. Jeniec Kozielska - zamordowany w Katyniu, 1940 r.

Piasecki W.chr

Porucznik Józef Adam Plis, ur. 1908,miejsce urodzenia nie znane. Syn Józefa. Absolwent Szkoły Podchorążych Piechoty. Podporuicznik mianowany 1 lipca 1933 r. i wcielony do 15 pp. Po nominacji na porucznika 1 stycznia 1936 r. dowódca kompanii odwodowej baonu KOP "Ostróg" - zamordowany w Katyniu, 1940 r.

 

Porucznik kawalerii Władysław Paweł Pręczkowski, ur. 13.02.1888 r. w Warszawie, syn Ignacego i Zdzisławy z Gibasiewiczów. Ukończył Mikołajewską Szkołę Kawalerii i w latach 1915-1918 służył warmii rosyjskiej. Uczestnik wojny 1919-1921 w szeregach 10 pułku ułanów i jazdy majora Jaworskiego. Od 1921 r. w rezerwie. Przydzielony do 9 pułku strzelców konnych, następnie do 19 Pułku Ułanów Wołyńskich im. E. Różyckiego w Ostrogu n/Horyniem. Prawnik - zamordowany w Charkowie, 1940 r.
Preczkowski W.por.kaw

Porucznik Teodor Rajewski - ur. 4.09.1904 w Ostrogu n/Horyniem, syn Apoloniusza i Marii z Kozieleckich. Absolwent Oficerskiej Szkoły Inżynieryjnejw Warszawie (1929) i Oficerskiej Szkoły Topografów (1935) po ukończeniu której został wcielony do WIG - zamordowany w Katyniu, 1940 r.

 

Kapitan Kazimierz Wilhelm Rüdiger, ur. 1.03.1903 w Kaliszu, syn Wilhelma i Kazimiery z Walewskich. Doktor medycyny, absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warszawskiego (1930) i absolwent Szkoły Podchorążych Sanitarnych. Służył w baonie KOP "Ostróg", następnie - od 1929 r. - w Departamencie Zdrowia Ministerstwa Spraw Wojskowych. Jako kapitan (awans ze starszeństwem od 1 stycznia 1935 r.) został pod koniec 1935 roku lekarzem baonu KOP "Orany". Po dwuletniej służbie liniowej odchodzi do Dowództwa KOP w Warszawie na stanowisko zastępcy szefa sanitarnego formacji.
Wkrótce przeniesiony zostaje do 1 Szpitala Okręgowego, zaś 14 lipca 1939 roku odkomenderowany zostaje do Departamentu Zdrowia Ministerstwa Spraw Wojskowych gdzie był naczelnikiem jednego z 3 referatów na wydziale techniczno-lekarskim. Po ogłoszeniu mobilizacji powraca do "swojego" KOP-u. - zamordowany w Katyniu, 1940 r.

Rüdiger W.kpt

Kapitan broni pancernej, rotmistrz Bohdan Ryłło, ur. 7.12.1900 r. w Matejkanach, pow. lidzki, syn Konstantego i Czesławy z Gokżewskich. Uczestnik wojny 1918-1921 w partyzantce majora Dąbrowskiego "Łupaszki"(13 pułk ułański), Wileńskim Baonie Harcerskim i 211 pułku ułańskim. Ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy Kawalerii (1925) i i Oficerską Szkołę Kawalerii (1927). Mianowany ppor. w 1927 roku. Służył potem w 19 Pułku Ułanów Wołyńskich im. E. Różyckiego w Ostrogu n/Horyniem i 1 pułku strzelców podhalañskich. W 1939 r. adiutant 1 baonu czołgów lekkich - zamordowany w Charkowie, 1940 r.


Ryllo B.kpt

Podporucznik kawalerii w rezerwie Eugeniusz Józef Rzewuski, ur. 25 marca 1911 r. w Kukawce, w majątku Ewusin, pow. chełmski. Syn ziemian Kazimierza i Marii z d. Rzewuskiej. Jego ojciec był znanym działaczem Stronnictwa Narodowego i bliskim współpracownikiem Romana Dmowskiego. Absolwent Korpusu Kadetów we Lwowie, Wydziału Rolniczego Państwowej Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Cieszynie (1934) i Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu (1935). Dowódca 3. plutonu w 4. szwadronie 19 Pułku Ułanów Wołyńskich im. gen. Edmunda Różyckiego w Ostrogu
nad Horyniem. Następnie przydzielony do 6 psk, w których odbywał ćwiczenia rezerwy jako dowódca plutony. W 1939 r. dowódca 3. plutonu w 4. szwadronie 19 Pułku Ułanów. Agronom. Nie znane są jego losy w czasie kampanii wrześniowej ani okoliczności wzięcia do niewoli. W zbiorach rodzinnych zachowała się kartka pocztowa ze Starobielska - zamordowany w Charkowie, 1940 r.

Rzewuski E.ppor

Podporucznik rezerwy Jan Mieczysław Saczyński, ur. 1907 r. Służył w 19 Pułku Ułanów Wołyńskich im. E. Różyckiego w Ostrogu n/Horyniem - zamordowany w Charkowie, 1940 r.

 

Przodownik Teodor Samelak, ur. 22 X 1897 w Słomowie, s. Antoniego i Franciszki. W Wojsku Polskim od 28 XII 1918 do 1 VIII 1923. W policji od 16 X 1923. Osadnik wojskowy. Co najmniej od 1933 służbę pełnił w woj. wołyńskim. Na przodownika mianowany 1 IV 1934. We wrześniu Komendant Policji Państwowej w Chorowie koło Ostroga n/Horyniem. Jeniec Ostaszkowa - zamordowany w Twerze, 1940 r. pow. zdołbunowski.


Samelak T.przod.

Rotmistrz w stanie spoczynku Edmund Sarnecki. Służył w 19 Pułku Ułanów Wołyńskich im. E. Różyckiego w Ostrogu n/Horyniem - zamordowany w Katyniu, 1940 r.

 

Kapitan Kazimierz Sarnowicz, ur. 29 XI 1892 w Kutnie. Syn Władysława i Anny z Olmów.
Żołnierz 2 i 3 pp Legionów. W 1920 w 5 pp Legionów Kapitanem mianowany ze starsz. 1 VI 1919. Służył w 68 pp, w baonie KOP "Ostróg", w PKU Grodzisk Mazowiecki. Od 1937 w st.anie spoczynku. Odznaczony Order Virtuti Militari 5 kl., Krzyż Niepodległości i Krzyżem Walecznych czterokrotnie - zamordowany w Katyniu, 1940 r. Zapisany na niemieckiej liście katyńskiej.
Sarnowicz K.kpt

Rotmistrz kawalerii Jerzy Stefan Skinder, ur. 5.12.1902 r. w Warszawie, syn Wacława i Marii z Dudzińskich. W Wojski Polskim od 1919 r., przydzielony do mińskiego pułku strzelców. Następnie w Korpusie Kadetów nr 2 (1920). Później w 1 pułku szwoleżerów. Po ukończeniu Szkoły Oficerskiej dla podoficerów w Bydgoszczy (1924) przydzielony do 19 Pułku Ułanów Wołyńskich im. E. Różyckiego w Ostrogu n/Horyniem jako adiutant, dowódca plutonu i dowódca szwadronu, a ostatnio oficer mobilizacyjny. W 1939 r. w Ośrodku Zapasowym Wołyńskiej Brygady Kawalerii. Od 11 września dowódca 1 szw. w II dyonie
konnym Zgrupowania Kawalerii ppłk. K. Halickiego. Odznaczony medalami za 1918-1921 i 10-lecia - zamordowany w Charkowie, 1940 r.

Skinder J.rtm

Podporucznik Zdzisław Gracjan Skliwa, ur. 18.12.1913 r. w Bohoradczanach, syn Alojzego i Stanisławy z Wójcików. Uczęszczał do szkoły średniej w Stanisławowie
oraz do Gimnazjum Państwowego w Tłumaczu (1934). Członek Strzeleckiego Klubu Sportowego "Raz Dwa Trzy" w Stani sławowie. W 1939 r. dowódca 2. plutonu w 3. szwadronie w 19 Pułku Ułanów Wołyńskich im. E. Różyckiego w Ostrogu n/Horyniem - zamordowany w Charkowie, 1940 r.Skliwa Z.ppor.kaw.

Porucznik rezerwy Konrad Szepelski, ur. 14.01.1896 r. w Ostrogu n/Horyniem, syn Jana i Amelii z Ostkiewicz-Rudnickich. Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie (1922) i Państwowego Instytutu Dentystycznego UJK (1925). Doktor medycyny, docent stomatologii, profesor Kliniki Dentystyczno - Zachowawczej w Warszawie, ordynator Oddziału Chirurgiczno-Stomatologicznego Ubezpieczalni społecznej w Warszawie. Wiceprezes Naczelnej Izby Lekarskiej Dentystyczne. Porucznik – przydzielony do kadry 1 szpitala okręgowego - zamordowany w Katyniu, 1940 r.

 

Chorąży Zygmunt Tarnowski, ur. 10.12.1900 r. w Skotnikach, syn Władysława i Marianny z Antoniaków. Uczestnik wojny 1920 r., Legionista. Absolwent Centralnej. Szkoły Podoficerów Piechoty Nr 1 w Chełmie (1924). Od 1924 służył w 2 baonie KOP, od 1934 w baonie KOP "Bereźne". Chorąży mianowany 19 III 1936. Od 1937 dca plutonu w baonie
KOP "Ostróg". Odznaczony Krzyżem Walecznych i Krzyżem Niepodległości - zamordowany w Katyniu, 1940 r.
TArnowski Z.chor.

Kapitan Sylwester Trojanowski, ur. 31.12.1891 r. w Jelitowie, pow. wrzesiński, syn Franciszka i Marianny z Nowaków. Służył w armii niemieckiej. Uczestnik Powstania Wielkopolskiego (1918). W 1920 był dowódcą kompanii kaemów w 67 pp. Od 1932 r. w KOP "Ostróg". Odznaczony Orderem Virtuti Militari 5 kl., Krzyżem Niepodległości i Krzyżem Walecznych - zamordowany w Katyniu, 1940 r.

Trojanowski S.kpt.

Podporucznik rezerwy Wacław Józef Ura, ur. 24.08.1912 r. w Truskolasach, pow. opatowski, syn Karola i Antoniny z Sendrowiczów. Absolwent Seminarium Nauczycielskiego w Ostrogu n/Horyniem (1932) i dywizyjnego kursu podchorążych rezerwy przy 23 półku piechoty. Podporucznik mianowany ze starsz. 1 I 1937. Nauczyciel szkoły powszechnej w kolonii Pomorzanka - zamordowany w Katyniu, 1940 r.

Ura W.ppor.

Rotmistrz Władysław Wichert, ur. 28.08.1900 r. Oficer zawodowy kawalerii Wojska Polskiego. Związany z 19 Pułkiem Ułanów Wołyńskich im. E. Różyckiego w Ostrogu n/Horyniem, później na stanowisku instruktora Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu. W 1939 r. w Ośrodku Zapasowym WBK – dowódca 3 szwadronu ckm-ów. Jeniec Starobielska - zamordowany w Charkowie, 1940 r.

 

Podporucznik artylerii Jan Wiszniewski, ur. 8.01.1908 r. w Warkowiczach pow. dubieński, syn Franciszka i Marii z Podgruszeckich. Absolwent Seminarium Nauczycielskiego w Ostrogu n/Horyniem (1927) i Szkoły Podchorążych dla Podoficerów (1938). Przydzielony do 24 pułku artylerii lekkiej jako oficer zwiadowczy. W 1939 r. dowódca 7 baterii w III dyonie 24 pułku artylerii lekkiej; ranny - zamordowany w Charkowie, 1940 r.

Wiszniewski J.ppor.art.

Major Eugeniusz Wiszniowski - oficer Ośrodka Zapasowego WBK, dowódca 3 Dyonu Kombinowanego - zamordowany w Katyniu, 1940 r.

 

Rotmistrz kawalerii Jerzy Wiszniowski, ur. 30.03.1901 f. w Wołoczyskach
k/Starokonstantynowa, syn Jana i Marii z domu Pęska. Żołnierz I Korpusu Wschodniego. W
Wojsku Polskim od 1919 roku. Uczestnik wojny 1919-1921 roku w szeregach 2 pułku ułanów. Ukończył OS dla Podoficerów w Bydgoszczy (1923). Od 1925 r. w 19 Pułku Ułanów Wołyńskich im. E. Różyckiego w Ostrogu n/Horyniem, jako dowódca szwadronu. Od 1934 r. instruktor SPK CWK w Grudziądzu. W 1939 r. powtórnie dowódca 2. szwadronu (rtm). w 19 p. uł - zamordowany w Charkowie, 1940 r.

 

Kapitan piechoty w rezerwie Antoni Wacław Witkowski, ur. 21.12.1895 r. w Periznie (Rosja), syn Adama i Heleny z Katyńskich. W latach 1916-1917 żołnierz III Korpusu Wschodniego armii rosyjskiej. Uczestnik wojny 1919-1921 w szeregach 33 pp. Od 1922 r. w rezerwie. Przydzielony do 24 pp, w którym odbywał ćwiczenia rezerwy. W 1939 r. awansowany do stopnia kapitana i przydzielony do OK II. Osadnik wojskowy z Wierzchowa pow. ostrogski. Odznaczony Krzyżem Walecznych - zamordowany w Charkowie, 1940 r.
Witkowski A.kpt

Podporucznik rezerwy Stanisław Wysoki, ur. 1911 r. Służył w 19 Pułku Ułanów Wołyńskich im. E. Różyckiego w Ostrogu n/Horyniem - zamordowany w Charkowie - 1940 r.

 

Starszy przodownik Hieronim Wysocki - ur. 30.09.1891 r. w Ostrogu n/Horyniem. Syn Franciszka. Funkcjonariusz Policji Państwowej od 1921. Przez wiele lat służbę pełnił w Częstochowie - 28 V 1937 przydzielony do II Komis. i tam zastał go wrześniu 1939. - zamordowany w Miednoje, 1940 r.


Wysocki H.st.przod.

Podporucznik rezerwy Wincenty Zaleski, ur. 22.01.1909 r. w Ostrogu n/Horyniem, syn Alojzego i Henryki z Jełowickich. Absolwent Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (1937). Zatrudniony w Lasach Państwowych Łuck - Włodzimierz Wołyński. Ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy Piechoty w Zambrowie (1933). Ppor. od 1 stycznia 1935 roku - zamordowany w Katyniu, 1940 r.

Zaleski W.ppor.rez.

Podporucznik pospolitego ruszenia Stanisław Ludwik Żurakowski, ur. 5.05.1886 r. w Żytnikach pow. taraszczański (ziemia kijowska), s. Edmunda i Marii z Jurjewiczów. Ukończył gimnazjum w Żytomierzu. Trzy lata studiował historię na uniwersytecie moskiewskim, a kiedy rząd wydał ustawę, że tylko Rosjanie mogą uczyć historii w Rosji – przeniósł się na studia prawne do Kijowa. Podczas I wojny światowej walczył w armii rosyjskiej, a następnie polskiej. Porucznik mianowany od 1 VI 1919. Służył w 9 pap. W 1936 przeniesiony do posp. rusz. z przydziałem do OK III. Po demobilizacji pracował w starostwie powiatu łukowskiego w Łukowie. Wybierany kolejno na burmistrza Włodzimierza Wołyńskiego (1928-1931), burmistrza Zdołbunowa (1931-1933) i Ostroga n/Horyniem (1934-1939). Został aresztowany przez władze sowieckie 17 września 1939 r., około południa,
w swoim gabinecie w magistracie. Nadzwyczajnie obowiązkowy nie uległ prośbom rodziny, aby został w domu. Nie zważając na obecność wojsk radzieckich, jak zawsze, udał się do pracy. Kilka dni siedział w więzieniu w Ostrogu. Ludność miasta składała petycję do władz sowieckich z prośbą o jego zwolnienie. Samochodem ciężarowym wraz z Dowgiałłą,
właścicielem majątku w Nowomalinie i mieszkańcem miasta Jełowickim został
wywieziony z więzienia ostrogskiego w kierunku koszar 19 Pułku Ułanów. Z Ostroga przewieziono go do więzienia w Łucku, a potem do Szepetówki, skąd trafił do Kozielska w obwodzie smoleńskim. Został zamordowany w Katyniu w kwietniu 1940 roku.
Mieszkający w Londynie syn burmistrza, pan Stanisław Żurakowski wydał o swym znanym Ojcu książkę pod tytułem: "Listy z Kozielska burmistrza miasta Ostroga", zawierającą wstrząsający zbiór dokumentów i fotografii rodzinnych.

Zurakowski ST.ppor.posp.rusz.

Rotmistrz kawalerii w stanie spoczynku Kazimierz Żuromski, ur. 10.06.1895 r. w Biłce
k. Żytomierza, syn Juliana i Katarzyny ze Szpilewskich. W latach 1908-1917 służył w armii rosyjskiej. Żołnierz I Korpusu Wschodniego. W Wojsku Polskim od 1919 roku. Uczestnik wojny 1919-1921 w szeregach 19 pułku ułanów. Po wojnie służył w 20 pułku ułanów, w 19 Pułku Ułanów Wołyńskich im. Edmunda Różyckiego w Ostrogu nad Horyniem i 2 pułku strzelców konnych. W 1931 r. przeniesiony w stan spoczynku, przydzielony do kadry OK VII. Odznaczony Orderem Virtuti Militari 5 klasy, Krzyżem Walecznych dwukrotnie, medalami 1918-1921 i 10-lecia. Urzędnik - zamordowany w 1940 r. w Charkowie.

Zuromski K.rtm.kaw.st.sp.