Dowgwillo_kop
Witamy    |    Nazwisko    |    Herb    |    Genealogia    |    Koligacje    |    Pamiątki z podróży    
  Represjonowani    |     Lekcja historii    |     Aktualności   |    Żołnierze Wyklęci     |    Matki Polki
   Polskie Kresy     |    Śpiewnik wileński    |    Nakład wyczerpany

 

 
Konarski Feliks

Feliks Konarski


Rasiewicz Henryk

Henryk Rasiewicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Śpiewnik wileński

Rodzinne muzykowanie. Jedna z ważnych tradycji, którą przywieźli ze sobą repatrianci z terenów byłej Polski wschodniej na obecne tereny Polski zachodnej i północnej. Uprawianie muzyki ma znaczący wpływ na poziom kultury życia rodzinnego i integracji rodziny. Często jest przedszkolem dla późniejszych talentów artrystycznych.

Tak i było w moim przypadku. Właśnie w domu moich dziadków (od strony ojca), którzy przepiękne wileńskie tradycje kontynuowali w Szczecinie, spotkałem się po raz pierwszy ze wspólnym śpiewaniem przy akompaniamencie gitary. Moja Mama wraz z moim Tatą ugaszcza nadal gości wyśmienitą kuchnią i obowiązkową porcją - przede wszystkim - Polskiej muzyki. Nie tylko mazureczek, kujawiaczek lub "szczypatielnyj ramans" ale i pieśni patriotyczne, które wielu gościom przypominają ich młodość.

Tę część witryny postanowiłem nazwać "Śpiewnikiem wileńskim". Wiele piosenek z czasów II Wojny Światowej i nawet po 1945 roku, a zwłaszcza te śpiewane przez żołnierzy Armii Krajowe i Narodowych Sił Zbrojnych, w wiekszości zachowało sie tylko dzięki przekazom ustnym. Owszem popularność ich w ostatnim czasie wzrosła dzięki nowym mediom, które próbują zaspokoić potrzeby zainteresowanej części społeczeństwa. Jednak nie każdy zna je na tyle dobrze, zwłaszcza te powojenne pokolenia, by ze słuchu je zagrać podczas rodzinnego muzykowania.

Z tego powodu - z własnej inicjatywy lub na prośbę mi bliskich osób - staram się od czasu do czasu zapisać którąś z piosenek usłyszanych na przykład na YouTube. W większości chodzi tu o proste układy nie wymagające zawodowych umiejętności muzycznych. Nadające się do rodzinnego muzykowania.

Dotychczas umieszczone piosenki (jako PDF dokument):


   1. Wiernie iść  piosenka 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej
   2. Żegnaj Wilno ukochane  Piosenka repatriantów
   3. Już dopala się ogień biwaku  piosenka 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej
   4. Odpowiedź. [Już mi raz zabrali Wilno]  

Piosenka Feliksa Konarskiego (1907-1991). Aktora, reżysera, kierownika artystycznego teatrów, poetę, komediopisarza. Przed wojną działał w wielu kabaretach. W czasie wojny znalazł się na terenach ZSRR. W 1942 wstąpił do Armii Polskiej gen. Andersa, przy której prowadził teatr rewiowy i z którą przeszedł cały szlak bojowy. W 1944 powstała jego słynna pieśń "Czerwone maki na Monte Cassino". Po wojnie pozostał na zachodzie. Mieszkał najpierw w Wielkiej Brytanii, potem w USA. Był aktywnym uczestnikiem emigracyjnego życia kulturalnego.


   5. W przyszłości, gdy się spotkamy
 

Piosenka powstała w 3. Brygadzie "Szczerbca" Armii Krajowej na wiosnę 1944 roku, przygotowana na ognisko w Turgielach z okazji 3 Maja i wizyty dowódcy AK na Wileńszczyżnie Aleksandra Krzyżanowskiego "Wilka".


   6. Na znojną walkę
  

Piosenka powstała w 3. Brygadzie "Szczerbca" Armii Krajowej w pażdzierniku 1943 roku w  bunkrze nad jeziorem Dubińskim w rejonie Sużan. Podczas wieczorów spędzanych na cichym nuceniu piosenek lub opowiadaniu anegdot, główny ich inicjator Henryk Rasiewicz "Kim", pod wpływem piosenki o Legii Cudoziemskeij "To 'spiewa noc", śpiewanej przez Franciszka Gradziewicza "Bosego", pod jej melodie ułożył tekst, który zatytułował "Na znojną walkę".


   7. Bracia partyzanci

Piosenka śpiewana w 3. Brygadzie Partyzanckiej Armii Krajowej "Szczerbca". Tam też w październiku 1943r.autor słów Marian Korejwo "Milinetr" trawestował ją ze starej piosenki zwanej "Pieśń Opryszków".