Dowgwillo_kop

Witamy    |    Nazwisko    |    Herb    |    Genealogia    |    Koligacje    |    Pamiątki z podróży    
  Represjonowani    |     Lekcja historii    |     Aktualności   |    Żołnierze Wyklęci     |    Matki Polki
   Polskie Kresy     |    Śpiewnik wileński    |    Nakład wyczerpany
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30-lecie Federacji Młodzieży Walczącej

Federacja Młodzieży Walczącej obchodzi 30 rocznicę powstania. Jest to największa niepodległościowa organizacja młodzieżowa w Polsce. Z tej okazji w Szczecinie w szkole u Salezjan otwarto okolicznościową wystawę. Byli członkowie FMW opowiadali uczniom szczecińskich szkół o podziemnej organizacji i swojej walce z PRL.

FMW
Na zakończenie koncertu piosenek Jacka Kaczmarskiego i Przemysława Gintrowskiego w wykonaniu Trio Łódzko-Chojnowskiego działacze Federacji Młodzieży Walczącej wyrazili w sobotę swoje poparcie dla osób, które zostały skazane za protest w czerwcu 2013 roku na wykładzie prof. Zygmunta Baumana (źródo: www.radioszczecin.pl)

Federacja Młodzieży Walczącej powołana została w czerwcu 1984 roku na nadwiślańskiej polanie na warszawskim Grochowie. W sklad Komitetu Założycielskiego FMW wchodzili: Artur Dqbrowski, Jacek "Wiejski" Górski, Cezary Rautszko "Mlody", Tomasz Roguski "Kornel". Na przełomie lat 1984 i 1985 do FMW przyłqczyli się Jacek Czarnecki "Czarny", Grzegorz Rządkowski "Bziuniek", NN Kepler, Rafal Dzieciolowski "Pasek", Piotr Szynkiel "Kuba " alias "Czereśniak" i wielu innych nieznanych z nazwiska. We wrześniu 1984 w warszawskiej drukarni FMW wyszlo pismo "Bunt", zawierajqce komunikat o powstaniu organizacji oraz apel do rnlodziezy. Powołany zostal Centralny Zespół Informacji FMW, który przygotowal do druku dwutygodnik FMW. W zwiazku z zaginięciem w niewyjaśnionych okolicznościach makiet i nakładu 3 przygotowanych numerów FMW w sierpniu 1984, Centralny Zespół informacji FMW od listopada 1984 wydawal Serwis Informacyjny FMW.

W październiku 1984, niezależnie od FMW w Warszawie powstała Gdańska Federacja Młodzieży Walczącej. Animowana przez Mariusza
Wilczyńskiego i Klaudię Moszczyńską początkowo w IX LO kolportowała sygnowane przez siebie ulotki (m.in. tekst o powstaniu Federacji spisany z audycji w Radiu Wolna Europa, zaś w grudniu 1984 rozpoczęła wydawanie pisma Federacji "Monit". 2 października 1985 FMW powołała Grupy Wykonawcze FMW W połowie 1985 roku Komitet Założycielski FMW z Warszawy przekształcił się w Radę Koordynacyjną FMW Organizacja
zrzeszała nie tylko uczniów, ale także robotników i studentów. Po licznych problemach warszawskiej FMW z wydaniem wła snej gazety (m.in. zaginięciu pierwszych 3 numerów makiety wydawnictwa w zaprzyjaźn ionych drukarniach podziemnych) na początku 1985 roku udało się zorganizować własną poligrafię. Od 23 lutego 1985 organem prasowym KZ FMW i RK FMW było pismo Nasze Wiadomości.

Federacja Młodzieży Walczącej nie precyzowała w swoim programie kwestii społeczno-ustrojowych, dzięki czemu stała się otwartą platformą dla młodzieży, której bliska była idea wolnej i demokratycznej Polski. Od 1984 roku rozbudowywała swoje struktury, działając w takich miejscowościach jak m.in. Bydgoszcz, Białystok, Chełm (grupa rozbita przez SB na początku działalności), Cieszyn, Gdańsk, Gdynia, Giżycko, Łódź, Kętrzyn, Kielce, Kolno, Kraków, Mrągowo, Niepołomice, Kutno, Płock, Nowy Sącz, Olkusz, Olsztyn (Warmia i Mazury), Poznań, Przemyśl, Puck, Radom, Reszel, Rusocin, Rzeszów, Siedlce, Suwałki, Szczecin, Świecie, Święta Lipka, Tarnów, Tomaszów, Warka, Warszawa, Wrocław, Zamość, Zgierz, Żukowo. W konspiracyjną działalność struktur FMW, poczynając od roku 1984, włączyło się co najmniej 1000 osób.

Od 1984 roku członkowie FMW organizowali manifestacje uliczne, prowadzili akcje ulotkowe, wywieszanie transparentów, malowanie haseł niepodległościowych oraz nadawanie zarówno w eterze, jak i za pomocą sprzętu nagłaśniającego audycji Radia "Solidarność" (m.in. dla więźniów politycznych na terenie Aresztu Śledczego na Rakowieckiej). Ponadto Federacja Młodzieży Walczącej organizowała nielegalne wykłady niezależne
i kolportaż prasy podziemnej w środowiskach młodzieżowych. Uczestniczyła w zbiórkach pieniędzy na działalność podziemną i pomoc dla rodzin represjonowanych. W ramach tych działań FMW ściśle współpracowała z Oświatą Niezależną, Niezależnym Zrzeszeniem Studentów, NSZZ "Solidarność", Komitetem Oporu Społecznego "KOS", Ruchem Młodzieży Niezależnej, Solidarnością Młodych, Solidarnością Walczącą, Komitetem Obywatelskim "Solidarność" , oraz innymi organizacjami opozycyjnymi. (żródło: 'Monit'; okolicznościoiwe wydanie pisma Federacji Młodzieży Walczącej)