Dowgwillo_kop
Witamy    |    Nazwisko    |    Herb    |    Genealogia    |    Koligacje    |    Pamiątki z podróży    
  Represjonowani    |     Lekcja historii    |     Aktualności   |    Żołnierze Wyklęci     |    Matki Polki
   Polskie Kresy     |    Śpiewnik wileński    |    Nakład wyczerpany

 

 

 

 

Grzesiak Jiozef Stefan

 

 

 

 

 

 

 

Grzesiak Józef Stefan ps. "Bobrowicz"

Urodził się 10 listopada 1922 r. w Wilnie, syn Józefa Andrzeja, Komendanta Wileńskiej Chorągwi ZHP i Marii z d. Bobrowicz. Po ukończeniu szkoły powszechnej uczył się w Gimnazjum im. Zygmunta Augusta. Maturę uzyskał w 1943 r. na tajnych kompletach.

Od najmłodszych lat był związany z harcerstwem. Przyrzeczenie złożył w sławnej Czarnej Trzynastce Wileńskiej. Stopień podharcmistrza w 1943 r. zdobył już w Szarych Szeregach. Uczestniczył w wielu obozach wędrownych, zaś w 1988 r. w IV Światowym Zlocie ZHP (na obczyźnie) w Stanach Zjednoczonych.

W konspiracji działał od początku okupacji, najpierw w Związku Bojowników o Niepodległość, a następnie w ZWZ i AK. Przechodził szkolenie wojskowe na kursie młodszych dowódców AK i 16.06.1944 r. wraz z plutonem Szarych Szeregów dołączył do 3. Brygady Partyzanckiej "Szczerbca". Tu pełnił funkcję z-cy drużynowego w 2. plutonie 3. kompanii "Joego". Uczestniczył w walkach o Wilno podczas operacji "Ostra Brama". W kwietniu 1945 r. wyjechał z Wilna do Łodzi pod nazwiskiem Marian Stanek. Podjął studia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Łódzkiego przerwane aresztowaniem 11 lipca 1948 r. Sądzony przez Wojskowy Sąd Rejonowy za przynależność do AK, został skazany na 8 lat więzienia. Po wyjściu z więzienia udał się do Gdańska, a następnie przeniósł się do Wrocławia, gdzie pracował w przedsiębiorstwach budowlanych. Przez ostatnich 15 lat swego życia był aktywnym uczestnikiem Harcerskiego Kręgu Seniorów.

Zmarł 9 października 1998 r. i został pochowany na cmentarzu Sempolno we Wrocławiu. Był odznaczony Krzyżem AK, czterokrotnie Medalem Wojska, Srebrnym Krzyżem Zasługi dla ZHP z Rozetą i Mieczami do Krzyża oraz odznaczeniami resortowymi i kombatanckimi.