Dowgwillo_kop
Witamy    |    Nazwisko    |    Herb    |    Genealogia    |    Koligacje    |    Pamiątki z podróży    
  Represjonowani    |     Lekcja historii    |     Aktualności   |    Żołnierze Wyklęci     |    Matki Polki
   Polskie Kresy     |    Śpiewnik wileński    |    Nakład wyczerpany

 

 

 

 

 

 


Odznaka WiN-u Odznaka WiN

 

Zapluty karzeł reakcji
Plakat propagandowy wykonany przez plastyka Włodzimierza Zakrzewskiego używany przez aparat Polski Ludowej po II wojnie
światowej wobec żołnierzy AK.

 

Żołnierze Wyklęci

IV Komenda Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość"
rozstrzelana przez komunistów 1 marca 1951 roku

 

ppłk Łukasz CIepliński
 
Ppłk Łukasz Ciepliński ps. Pług (t381.)
Prezes IV Zarządu Głównego WiN, odznaczony Orderem Virtut i Militari własnoręcznie przez gen. Tadeusza Kutrzebę, oficer w Wojnie Obronnej 1939, AK i DSZ.
mjr Mieczysław Kawales
Mjr Mieczysław Kawalec ps. Żbik (t351.)
Kierownik Wydziału Informacji i Propagandy ZG WiN, wykładowca prawa Uniwersytetu we Lwowie, oficer wywiadu AK, po aresztowaniu przywódca WiN IV p.o. prezesa IV Zarządu WiN.
kpt Józef RZepka
Kpt. Józef Rzepka ps. Znicz (t381.)
Szef oddziału specjalnego w Wydziale Informacji i Propagandy WiN, prawnik, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, oficer w wojnie 1939 i AK, uczestnik Akcji "Burza".
mjr Adam Lazarowicz
Mjr Adam Lazarowicz ps. Klamra (t491.)
Z-ca preze sa ZG WiN, historyk, ochotnik w walkach z Ukraińcami na Wołyniu i wojnie 1920. W 1939 komendant miasta Dębica, oficer AK, rozpracowujący tajemnicę niemieckiej broni rakietowej V-2.
kpt. Franciszek Błażej
Kpt. Franciszek Błażej ps. Roman (t441.)
Prezes Obszaru Południowego WiN, współtwórca " Orła Białego", oficer w wojnie 1939 i Armii Krajowej. W śledztwie nadzorowanym przez NKWD skazany na czterokrotną karę śmierci.
Por. Karol Chmie
Por. Karol Chmiel ps. Grom (t401.)
Członek kierownictwa ZG WiN, prawnik, działacz ludowy, oficer w wojnie 1939,
Bch i AK. Po wojnie działa c z PSL, doradca polityczny szefa WiN, współautor Memoriału do ONZ.
kpt Józef Batory
Kpt. Józef Batory ps. Aryks (t371.
Szef łączności zewnętrznej ZG WiN , prawnik, oficer w wojnie 1939 i AK,
stały łącznik WiN z prymasem Hlondem.
W walkach o niepodległość zginęli
także dwaj jego bracia.