Dowgwillo_kop
Witamy    |    Nazwisko    |    Herb    |    Genealogia    |    Koligacje    |    Pamiątki z podróży    
  Represjonowani    |     Lekcja historii    |     Aktualności   |    Żołnierze Wyklęci     |    Matki Polki
   Polskie Kresy     |    Śpiewnik wileński    |    Nakład wyczerpany

 

 

Kowalewski Aleksander_1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kowalewski Aleksander ps. Jastrząb, Orzeł.


Urodził się 2.10.1927 r. w Podbrodziu, pow. Święciany, syn Aleksandra i Bronisławy z Wyszumirskich. Żołnierz Armii Krajowej od 10.10.1942 r. Działał w oddziale "Błyskawica". Od marca 1944 r. w 6. Brygadzie Part. AK u "Tońki". Bierze udział w wielu akcjach. Zostaje ranny. W lipcu 1944 r. unika rozbrojenia i dołącza do Oddziału Samoobrony "Mściciela". 17 grudnia 1944 r. wraz z grupą partyzantów rozbrojony przez NKWD i po przesłuchaniu wywieziony do Kaługi. W styczniu 1946 r. wraca do Polski i kontynuuje naukę. Uzyskuje wykształcenie techniczne i podejmuje pracę w Rej. Dróg Publicznych na stanowisku kierowniczym w Bielsku - Białej. Po przejściu na emeryturę pełni różne funkcje w Światowym Związku Żołnieży AK w Bielsku - Białej. Odznaczony: Krzyżem Armii Krajowej i Krzyżem Partyzanckim, Medalem Wojska i Medalem Zwycięstwa i Wolnośc. Uczestnik Zjazdów Żołnierzy Kresowych w Międzyzdrojach.

 

Kowaleski Aleksander 2014 Kowaleski Aleksander 2014

Aleksander Kowalewski podczas uroczystości z okazji 70 rocznicy wybuchu Powstania Wileńskiego. Szczecin, lipiec 2014.