Dowgwillo_kop
Witamy    |    Nazwisko    |    Herb    |    Genealogia    |    Koligacje    |    Pamiątki z podróży    
  Represjonowani    |     Lekcja historii    |     Aktualności   |    Żołnierze Wyklęci     |    Matki Polki
   Polskie Kresy     |    Śpiewnik wileński    |    Nakład wyczerpany

 

 

por. Piszczek

 

 


Por. Stanisław Piszczek podczas wręcznia nagrody "Świadek historii" 18 lutego 2016. Fot. Ł. Szełemej.

 

 

 

 

 

 

 

Piszczek Stanisław ps. Pogoń, Kruk, Kawka.

Syn Adama, urodzony w Stołpcach 9.4.1920 roku pełnił zaszczytną służbę w Zgrupowaniu Stołpecko-Nawlickim. Cała jego rodzina była w Armii Krajowej.

Od września 1939 do 1942 roku; wewnętrzna działalność konspiracyjna AK w Stołpcach - dowódca drużyny harcerskiej ZWZ pod d-ctwem Trypucia a następnie Andruszkiewicza Adama - Sępa. Od stycznia 1942 roku, pluton saperów - szkolenia saperskie, zbieranie i magazynowanie broni, prowadzenie wywiadu wojskowego. Październik 1943 roku wykonanie wyroku na szefie wywiadu niemieckiego na Stołpce i Nieśwież Mikołaju Szkutce, od marca 1943 roku w 27 puł. AK w Puszczy Nalibockiej - dowodzi taczankami CKM u plut. pchor. Narcyza Kulikowskiego w 3 szwadronie. Akcje przeciwko Niemcom, a od 1 grudnia 1943 roku również przeciwko partyzantom sowieckim w obronie ludności polskiej na ziemi nowogródzkiej, w lipcu 1944 roku, translokacja z kawalerią do Puszczy Kampinowskiej, walki m.in. w bitwie o Lotnisko Bielańskie w Warszawie, w Kiścinnym, Sowiej Woli, Truskawiu, na szosie modlińskiej w Powstaniu Warszawskim, Truskawiu, Roztoce, Pociecha, Zaborowem, Brzozówką, nad Utratą. Po bitwie pod Jaktorowem przedarcie się w lasy końskie, wstąpienie do oddziału por. "Szarego", "Rysia" Antoniego Hedy, działania przeciw Niemcom do 17 stycznia 1945 roku w Żarki, Nieznamierowice, Ruski Brud, Hucisko, Piekiełko w lasach Koneckich.
Od lutego 1945 roku w Samodzielnej Brygadzie Kieleckiej Win por./gen "Szarego". Aresztowany w lipcu 1945 roku NKWD, przesłuchiwani i terroryzowany przez sowieckie NKWD. Wieziony pociągiem do sądu ucieka czerwonemu konwojowi (4 strażników) tym samym ratuje życie. Po ucieczce wraca w kieleckie i wstępuje do WiN do oddziału por. Mariana Sadowskiego (do 1947 roku) .

Ujawnia się Powiatowemu Urzędowi Bezpieczeństwa Publicznego w kwietniu 1947. Otrzymuje nakaz stałego meldowania się. Ma stały nadzór Urzędu Bezpiczeństwa/Milicji Obywatelskiej, który zakończy w 1956 roku po śmierci Bolesława Bieruta. Później jest stale inwigilowany. Uwolnił się od prześladowców. Nie wszczął procedury sądowej. Związany ze Szczecinem.

 

 

Ostatni stopień wojskowy w AK - wachmistrz. Przedstawiony do odznaczenia Krzyżem Walecznych i Krzyżem Virtuti Militari. [ Mjr A. Pilch "Góra", "Dolina", Londyn, dn. 20 styczeń 1992 r. Egz. nr 77.]

Stopień porucznika otrzymał w 2002 r.

Ordery i odznaczenia:

Krzyż Walecznych
Złoty Krzyż Zasługi
Krzyż Armii Krajowej
Warszawski Krzyż Powstańczy "Stolica" AK
Krzyż Partyzancki
Medal Wojska 4-krotnie
Medal za Warszawę
Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej
Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej

Odznaki

Odznaka Gryf Pomorski AK
Odznaka Okręg Wilno - Nów. Żołnierza AK
Odznaka Akcja Burza AK
Honorowa Odznaka 27 Pułku Ułanów AK im. Króla Stefana Batorego - 1920
Odznaka Grupy Kampinos AK
Odznaka Weterana Walk o Niepodległość

Zmarł 29.4.2019 roku. Pochowany na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.

Zobacz też:

- Wspomnienia Stanisława Piszczka; nagranie filmowe z 2012 roku.- Niezwykłe  spotkania