Dowgwillo_kop
Witamy    |    Nazwisko    |    Herb    |    Genealogia    |    Koligacje    |    Pamiątki z podróży    
  Represjonowani    |     Lekcja historii    |     Aktualności   |    Żołnierze Wyklęci     |    Matki Polki
   Polskie Kresy     |    Śpiewnik wileński    |    Nakład wyczerpany

 

 

Staszkiewicz Jozef

 

 

 

 

 

JÓZEF STASZKIEWICZ ps . KOWAL


Urodził się 13.11.1928 r. w Iwaszkowce koło Soły. Od marca 1943 r. po zaprzysiężeniu został żołnierzem AK. Działał w konspiracji (obwód Smorgonie) jako łącznik pod dowództwem Edwarda Fronczaka ps. "Mieczysław ". W marcu 1944 r. został skierowany do 9. Brygady Partyzanckiej AK, której dowódcą był ps. "Mały". Brał udział w wielu akcjach. Ukrywał się przed NKWD. W marcu 1950 r. aresztowany i skazany na 10 lat łagrów w ZSRR. Zwolniony w 1957 r., wrócił do kraju i osiedlił się w Szczecinie, gdzie mieszka do dnia dzisiejszego. Jest członkiem Światowego Związku Żołnierzy AK Okręgu Szczecińskiego w Kole Kresowych Żołnierzy, pełni służbę przy poczcie sztandarowym [ponad, red] 15.lat. Uczestniczy w Zjazdach wraz z żoną Genowefą.Staszkiewicz Jozef

Na zdjęciach: Józef Staszkiewicz podczas XXX Zjazdu
Żołnierzy Kresowych w Międzyzdrojach 20.IX. 2011.