Dowgwillo_kop
Witamy    |    Nazwisko    |    Herb    |    Genealogia    |    Koligacje    |    Pamiątki z podróży    
  Represjonowani    |     Lekcja historii    |     Aktualności   |    Żołnierze Wyklęci     |    Matki Polki
   Polskie Kresy     |    Śpiewnik wileński    |    Nakład wyczerpany

 

 


Strycharczyk 1969

Konrad Strycharczyk
jako aktor w 1969 roku.

Harcerska przyjaźń

Harcerska przyjaźń - jak wielka miłość -
Kwitnie przez długie lata.
Umie dostrzegać piękno ludzi,
Łagodzi grozę świata.

Harcerska przyjaźń lotem motyla
Przesyła dobre wieści.
Gdy smutek dręczy, ona umila
Czas. Czułym słowem pieści.

Harcerska przyjaźń nie wie, co zdrada,
Bo etos rycerski głosi.
Często zachwyci - jak śpiew Konrada -
I dobry nastrój wnosi.

Harcerska przyjaźń jest wiecznie w biegu,
Tysiące akcji tworzy.
Jak dzieło ludzi z Szarych Szeregów,
Rozliczne cnoty mnoży.

Konrad, przez Boga wodzem stworzony,
O artystycznej duszy,
By nazwać godnie Plac Sprzymierzonych,
Niebo i piekło poruszył.

Piękny timbre głosu, którym włada,
Brzmi niczym syren śpiewy.
Jak tu nie kochać tego Konrada?
Jest słońcem w czas ulewy.

Konradowi Strycharczykowi. Wspaniałemu artyście,
ofiarnemu mistrzowi harcerzy - z szacunkiem i przyjaźnią - Barbara T. Dominiczak

Szczecin 11 listopada 2010

Wiersz ten ukazał się w biuletynie "Ostróg" nr 77/78

 

 

 

 

Strycharczyk Konrad, ps."Słowik"

            Urodzony 25 maja 1923 roku w Nisku w rodzinie rzemieślniczej; żołnierz Zgrupowań Partyzanckich AK-WiN pod dowódctwem mjr. Hieronima Dekutowskiego "Zapora". Aresztowany jesienią 1946 roku.
            Ważniejsze walki, w których uczestniczył: 19 maja 1945 r. podczas akcji w Kazimierzu Dolnym „Słowik” wykonał samodzielnie zadanie zniszczenia połączenia telefonicznego na poczcie. Następnie wystrzeloną rakietą dał sygnał o wykonaniu zadania, co umożliwiło rozpoczęcie ataku na posterunek MO. Sam włączył się z RKM do ubezpieczenia od strony Puław.
            W drugiej połowie czerwca 1945 roku, jako żołnierz plutonu „Jura”, uczestniczył w zabraniu Sowietom czterech samochodów amerykańskich. W tych dniach brał udział w akcji na załogę sowiecką w browarze w Kluczkowicach oraz w walce z tankietkami sowieckimi pod Ratoszynem, gdzie został ranny.
            Konrad Strycharczyk „Słowik” bez ujawnienia wyjechał w 1945 r. do Olsztyna, gdzie w rozpoczęciu nowego życia pomogli mu przyjaciele z rodzinnych stron Rudnika i Ulanowa nad Sanem, współdziałający z nim w czasie okupacji niemieckiej w oddziale Jana Przysiężniaka „Ojca Jana”. W oddziale tym „Słowik” był łącznikiem i informatorem. Latem 1944 r. aresztowany przez NKWD i przeznaczony do wywózki na Wschód, lecz dzięki staraniom matki przekazany do „polskiego” wojska w Lublinie. Tam jednak rozpoznany jako żołnierz AK i poddany ciężkiemu śledztwu przez Informację Wojskową.
            Uprzedzony, że będzie oddany do karnej kompanii, zbiegł i dołączył do oddziału „Zapory”. W Olsztynie podjął pracę w Wojewódzkiej Spółdzielni „Społem”. Jesienią 1946 roku został jednak rozpoznany i aresztowany przez UB. W śledztwie przez trzy miesiące torturowany w WUBP w Olsztynie. W końcu przekazany do więzienia śledczego w Olsztynie, skąd bez wyroku został zwolniony w wyniku amnestii w marcu 1947 roku. Wyjechał do Szczecina, gdzie mimo wieloletniego nękania przez UB ułożył sobie normalne życie. Uzyskał dyplom aktorski i przez wiele lat pracował w teatrach dramatycznych, a od 1962 roku był solistą Operetki Szczecińskiej. Przez wiele lat był też bardzo aktywnym działaczem PTTK i członkiem władz naczelnych tej organizacji.
            Jest honorowym obywatelem Ulanowa nad Sanem. Jest też osobą przyjmowaną z honorami w Rudniku nad Sanem z racji swojej zasługi niepodległościowej, ale także jako jeden z założycieli harcerstwa w tym mieście przed wojną.
           Między innymi i jego zasługą jest nadanie imienia Szarych Szeregów placu Sprzymierzonych w Szczecinie.
            12 czerwca 2006 r. udekorowany Krzyżem Walecznych należy do tych „Żołnierzy wyklętych”, którzy doczekali wolnej Polski i wiedzą, że ich ofiara oraz ofiara życia, którą na ołtarzu Ojczyzny złożyli ich dowódcy, bracia i koledzy nie poszła na marne.


 

Głos Bohatera jest cyklem wywiadów z żołnierzami, kombatantami oraz innymi zasłużonymi dla Polski, których wspomnienia chcemy utrwalić i prezentować szerzej publiczności. Celem projektu jest również działalność edukacyjna w zakresie historii oraz kształtowanie postaw i wartości patriotycznych. Portal wMeritum.pl objął patronat medialny nad projektem Głos Bohatera.

Strycharczyk_ Strycharczyk_2013
Konrad Strycharczyk "Słowik" dzieli się wspomnieniami i spiewa partyzanckie
piosenki podczas spotkania w IPN Szczecini
24 pażdziernika 2011 r.
Kondrad Strycharczyk odznaczony został 26 czerwca 2013 r. medalem Pro Patria .

Konrad Strycharczyk ps."Słowik" zmarł 10 lipca 2015 roku w Szczecinie.

Warta honorowa podczas uroczystości pogrzebowych 15 lipca 2015 r. Fot. Jerzy Mużyło