Dowgwillo_kop

Witamy    |    Nazwisko    |    Herb    |    Genealogia    |    Koligacje    |    Pamiątki z podróży    
  Represjonowani    |     Lekcja historii    |     Aktualności   |    Żołnierze Wyklęci     |    Matki Polki
   Polskie Kresy     |    Śpiewnik wileński    |    Nakład wyczerpany

Szyksznian Jan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szyksznian Jan ps."Ścigacz"

Na podstawie książki Danuty Janiczkówny-Szyksznian "Jak dopalał się ogień biwaku".


Syn Roberta i Weroniki z domu Szutinis urodził się 6 stycznia 1925 r. w miejscowości Pruciach k. Ignalina, woj. wileńskie. Do wybuchu wojny w 1939 r. ukończył drugą klasę technikum w Wilnie.
W konspiracji od 1942 r. jako łączniku "Wiesława" (chor. Stefan Janiczak) w garnizonie m. Wilno. Po przeszkoleniu wojskowym skierowany wiosną 1944 r. do oddziału part. 3. Brygady AK "Szczrbca", do l. plutonu "Bosego" (Franciszek Gradziewicz), do 1. kompanii szturmowej dowodzonej przez "Burego" (Romuald Reis). Brał udział w walkach: Murowana Oszmianka, wypady na szosie Wilno - Jaszuny, w Operacji "Ostra Brama" (Powstanie Wileńskie) i w wielu innych.
Uniknął aresztowania i został powołany do Specjalnego Oddziału Dywersyjnego w Komendzie Okręgu Armii Krajowej pod dowództwem rtm. Zygmunta Augustowskiego ps. "Hubert". Wobec zagrożenia aresztowaniem zarejestrował się w punkcie poborowym Armii Ber1inga i w marcu 1945 r. wyjechał do Białegostoku.
Zdemobilizowany w grudniu 1945 r. osiedlił się w Drawnie k. Choszczna i kontynuował naukę w Gimnazjum dla Dorosłych w Choszcznie. W 1949 r. podjął pracę w Zakładach Sieci Rybackich w Darłowie. Po ukończeniu Studium Włókienniczego pełnił funkcję dyrektora ds. technicznych. W związku z obejmowanym stanowiskiem - był naciskany, by wstąpił do PZPR. Nie wyraził zgody i zrezygnował z pracy, tym samym otrzymał "wilczy bilet". Nie mogąc podjąć stałej pracy, zdecydował się na pracę chałupniczą w Spółdzielni "Trykot" w Szczecinie.
Od 1946 roku w związku małżeńskim z Danutą Janiczakówną.
Po długiej i ciężkiej chorobie umarł 29 września 1991 r. w Szczecinie. Do żadnej partii nie należał. Odznaczony Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Partyzanckim, Medalem Wojska-dwukrotnie.