Dowgwillo_kop
Witamy    |    Nazwisko    |    Herb    |    Genealogia    |    Koligacje    |    Pamiątki z podróży    
  Represjonowani    |     Lekcja historii    |     Aktualności   |    Żołnierze Wyklęci     |    Matki Polki
   Polskie Kresy     |    Śpiewnik wileński    |    Nakład wyczerpany

 

 Tom Jan Wladyslaw_2011
Tom Jan Wladyslaw

 

 

Jan Władysław Tom ps. Orkan

Urodził się 30.11.1922 r. w Siedlcach; syn Ludwika Jakuba (1886-1951) i Marii z Michałowskich (1897-1983), reprezentujących środowisko inteligenckie. W 1931 r. wraz z rodzicami przenosi się do Wilna, gdzie po ukończeniu szkoły powszechnej uczęszcza do Gimnazjum im. Zygmunta Augusta.

W 1939 r. zostaje przyjęty do Państwowej Szkoły Technicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. W 1942 r. kończy PST Wydział Mechaniczny i zatrudnia się w warsztatach HKP, aby uniknąć wywózki na front wschodni. W listopadzie 1943 r. wyrusza do organizującego się oddziału partyzanckiego, późniejszej 3. Brygady "Szczerbca". Przydzielony do plutonu .Dżumby", a na przełomie kwietnia i maja przeniesiony do Kompanii Szturmowej "Burego". Bierze udział we wszystkich akcjach bojowych brygady. Unika rozbrojenia przez NKWD chroniąc się do ludowego Wojska Polskiego i uczestnicząc w walkach od Warszawy po Berlin.

Zdemobilizowany w 1945 r. udaje się do Warszawy. Rozpoczyna studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Warszawskiej. W tym czasie kończy kurs pilotażu szybowcowego, ale UB po wykryciu jego udziału w AK zabrania mu latać.

W 1950 r. przenosi się do Szczecina i podejmuje pracę w Dyrekcji Budownictwa Rolniczego. W grudniu tego samego roku zawiera związek małżeński z Anną Marią Dunin-Szostakowską. Działa społecznie m.in. jako prezes Koła Związku Inżynierów i Techników Sanitarnych w Miastoprojekcie Szczecin, a ostatnio w Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajopwej jako sekretarz Okręgu Szczecin. Odznaczony: Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Partyzanckim. Medalami: Za Warszawę; Za Odrę, Nysę i Bałtyk. Za udział w walkach o Berlin oraz innymi odznaczeniami.