Dowgwillo_kop

Witamy    |    Nazwisko    |    Herb    |    Genealogia    |    Koligacje    |    Pamiątki z podróży    
  Represjonowani    |     Lekcja historii    |     Aktualności   |    Żołnierze Wyklęci     |    Matki Polki
   Polskie Kresy     |    Śpiewnik wileński    |    Nakład wyczerpany
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jerzy Urbankiewicz ps. "Zawada"

Autorem poniższego artykułu o Jerzym Urbankiewiczu jest Władysław Trzaska - Korowajczyk

Duże wydarzenie małego miasteczka Ksawerowa

15 stycznia 2014, w niewielkim podłódzkim miasteczku Ksawerów, odbyła się niecodzienna uroczystość. Rada Gminy nazwała imieniem ppłk Jerzego Urbankiewicza jedno z rond w tej miejscowości.
Jakiś czas temu Stowarzyszenie Okręg Wileński Armii Krajowej WIANO w Łodzi zwróciło się do wójta gminy p. Adama Topolskiego i Przewodniczącej Rady Gminy p. Marii Wróbel z prośbą by jednej z ulic w tej miejscowości dać za patrona ppłk Jerzego Urbankiewicza. Władze Ksawerowa przychyliły się do prośby wilnian i właśnie 15 stycznia 2014 odbyła się uroczysta Sesja Rady Gminy.
Na posiedzeniu Rady przedstawiciele środowiska Armii Krajowej z Wilna zreferowali postać ppłk Jerzego Urbankiewicza jako żołnierza AK, literata, publicysty, dziennikarza. Rada Gminy kierowana przez przewodniczącą p. Marię Wróbel podjęła jednogłośną uchwałę i jedno z rond w tej miejscowości ma swego Patrona.

W drugiej części tej uroczystości nastąpiło otwarcie Wystawy poświęconej ppłk Jerzemu Urbankiewiczowi. Pokazano wiele zdjęć samego pułkownika, z różnych okresów jego życia, zdjęcia rodzinne, dyplomy, odznaczenia i medale. Pokazano również elementy uzbrojenia żołnierzy AK.
W Sesji wzięli udział żona Janina i syn Piotr śp. Jerzego Urbankiewicza. Lokalna Telewizja Łódź nadała w swoim programie krótki reportaż.

Jerzy Urbankiewicz urodził się w Łodzi w 1915. W 1932 rodzina kupiła w Ksawerowie letni dom, w którym spędzano czas w okresie ciepłej pory roku. Po ukończeniu Prywatnego Gimnazjum im. Zimowskiego w Łodzi, rozpoczął studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. W tym czasie ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu.
W 1939 został zmobilizowany do 102 Pułku Zapasowego Kawalerii koło Grodna. Wobec zdradzieckiego napadu na Polskę Sowietów żołnierze wycofali się na Litwę i tam zostali internowani. Jerzy Urbankiewicz ucieka z niewoli i przedostaje się do Wilna. Tu włącza się w działalność konspiracyjną. W ramach Wileńskiego Kedywu wykonuje wyroki śmierci na zdrajcach Ojczyzny. W czasie Powstania Wileńskiego bierze udział w walkach z Niemcami jako z-ca dowódcy kawaleryjskiego Oddziału Rozpoznawczego Komendanta Okręgu.
Po zajęciu Wileńszczyzny przez Armię Czerwoną włączył się w nową konspirację. Aresztowany, w procesie grupy dowódczej Armii Krajowej z Wileńszczyzny został skazany na piętnaście lat łagru. Karę odbywał w zabójczych warunkach kopalni w Workucie. Po dziesięciu latach zsyłki w 1956 wraca do Łodzi. Kończy studia prawnicze, zajmuje się dziennikarstwem, publicystyką, pracuje w łódzkiej prasie i Telewizji. Napisał kilkanaście książek poświęconych Łodzi, kawalerii, walkom Armii Krajowej na Wileńszczyźnie.
Jeszcze w PRL utrzymuje żywe kontakty ze środowiskiem wileńskim AK. W 1990 zorganizował i stanął na czele Stowarzyszenie Okręg Wileński Armii Krajowej WIANO, działające po dzień dzisiejszy. Wydawał miesięcznik "Wiano", których prawie 200 numerów ukazało się drukiem. W tym periodyku można było wyczytać całą historię walk armii Krajowej na Wileńszczyźnie. W ścisłej współpracy z ks. Tadeuszem Bednarkiem proboszczem kościoła pw. Miłosierdzia Bożego na Teofilowie w Łodzi, również dyrektora Liceum Katolickiego im. Jana Pawła II, w budynku szkoły Jerzy Urbankiewicz zorganizował Muzeum Armii Krajowej Okręgu Wileńskiego. Wśród eksponatów znajduje się broń jaką walczyli leśni żołnierze, wiele obrazów i rycin dokumentujących tamte walki, jak również zbiór bezcennych dokumentów.
Jerzy Urbankiewicz był odznaczony wieloma medalami, najwyżej sobie cenił Krzyż Virtuti Militari V klasy i Krzyż Walecznych.
Łódź nie uhonorowała swego wybitnego rodaka żadnym wyróżnieniem, a niewielki Ksawerów upamiętnił swego obywatela ppłk. Jerzego Urbankiewicza rondem.

Urbankiewicz 1989